Vakantiedagen: dit zijn de regels
Vakantiedagen, hoe zit het eigenlijk?

Vakantiedagen: dit zijn de regels

Redactie Baaz
De vakantieperiode staat voor de deur. Hoeveel weken mogen je werknemers vrij nemen, moet je doorbetalen bij ziekte tijdens vakantie en heb je eigenlijk iets te zeggen over wanneer zij vrij nemen? Alle regels en misverstanden op een rij.

Hoeveel dagen?

We beginnen bij het begin, hoeveel vakantiedagen krijgen werknemers eigenlijk? Elke werknemer heeft recht op minimaal vier keer het aantal werkdagen per week. Bij een volledige werkweek is dat dus 4x5=20 dagen per jaar. Is er sprake van werk in deeltijd, dan worden de vakantiedagen naar evenredigheid berekend. Overigens mag je in je cao altijd meer vakantieuren afspreken. Werkt je werknemer op onregelmatige basis? Neem dan het gemiddelde aantal werkuren per week als uitgangspunt.

Onbeperkt dagen sparen?

Om een stuwmeer aan vakantiedagen te voorkomen, zijn de regels over het opsparen van vakantiedagen de laatste jaren aangescherpt. Werknemers moeten tegenwoordig de wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. Vakantiedagen die in 2014 zijn opgebouwd, vervallen dus op 1 juli 2015. Houd er dus rekening mee dat je werknemer op tijd zijn dagen opneemt, zo voorkom je dat de hele afdeling in juni leeg is omdat iedereen zijn dagen nog op moet maken. Is een werknemer redelijkerwijs niet in staat geweest vakantie op te nemen? Dan geldt de termijn van zes maanden niet en kun je in overleg de termijnen verlengen. Voor extra vakantiedagen buiten het wettelijk minimum geldt een termijn van vijf jaar.

Vakantiedagen bij ziekte?

Ook als je medewerker (langdurig) ziek is, bouwt hij gewoon vakantiedagen op. Ook als hij gedeeltelijk werkt, bouwt hij evenveel vakantiedagen op. Alleen voor bovenwettelijke vakantie-uren, vastgelegd in de cao, kun je andere afspraken maken. Tot slot bouwt iemand die met zwangerschaps- of bevallingsverlof is ook vakantiedagen op.

Vakantie, maar wanneer?

In principe is het aan je werknemer om te bepalen wanneer hij zijn vakantiedagen opneemt. Mocht zijn afwezigheid echt grote problemen voor je bedrijf opleveren, dan moet je binnen twee weken bezwaar maken tegen zijn aanvraag en een alternatieve datum overeenkomen.

Ziek tijdens vakantie

Niemand zit er op te wachten, maar het kan natuurlijk dat je werknemer tijdens zijn of haar vakantie ziek wordt. In dat geval moet hij zich direct ziekmelden en gelden de dagen dat hij afwezig is niet langer als vakantiedagen, maar als doorbetaalde ziektedagen. Is je medewerker in het buitenland, dan is het natuurlijk lastig te controleren of er echt sprake van ziekte is. Je kunt dan vragen om een verklaring van een arts.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie