UWV en verzeraars willen lagere werkgeverslasten

Redactie Baaz
Er moet n loket komen waar werkgevers gegevens over collectieve verzekeringscontracten van hun personeel kunnen inleveren. Dit moet leiden tot lagere werkgeverslasten, omdat hiermee dubbel werk wordt voorkomen.

Dat zijn het UWV, het Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche (SIVI) en het Verbond van Verzekeraars overeengekomen in een intentieverklaring. De partijen willen niet alleen één loket, maar ook één gestandaardiseerde wijze waarop de gegevens worden aangeleverd.

In de huidige situatie hebben werkgevers te maken met een veelheid aan partijen en administratiesystemen waaraan gegevens voor collectie verzekeringscontracten moeten worden verstrekt. Het gaat daarbij onder meer om gegevens voor de loonadministratie, pensioen en arbiedsongeschiktheid.

Het UWV, het SIVI en het Verbond van Verzekeraars gaan onderzoeken hoe de aanlevering van de personeelsgegevens zo efficiënt mogelijk kan worden geregeld. 'De intentieverklaring past in een meerjarig programma van de rijksoverheid om de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven terug te dringen', zo schrijven de partijen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie