'Uitbesteding gevaar voor kenniseconomie'

Redactie Baaz
Hoewel de groei van het aantal uit te besteden projecten aan lagelonenlanden stagneert, zijn er dit jaar opnieuw grotere budgetten voor beschikbaar. De trend van uitbesteding van ICT naar lagelonenlanden zet dus onverminderd door.

Dit is een van de conclusies van de tweemaandelijkse ICT Barometer van Ernst & Young, waarvoor 607 directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven en overheid zijn ondervraagd.

Deze ontwikkeling hangt samen met een andere opvallende uitkomst van de ICT Barometer, constateert Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership bij Ernst & Young. Het niveau van het uitbestede werk neemt toe. Softwareontwikkeling heeft de helpdesk en callcenter activiteiten van de troon gestoten. Het kennisniveau van de activiteiten is dus hoger en er is meer geld mee gemoeid.

Kennisdrain
Er dreigt een kennisdrain en die is te wijten aan het tekort aan goed opgeleide ICTers in Nederland, luidt de conclusie van Verschuur, en deze trend zal zich voortzetten. Nederland leidt namelijk te weinig informatici op en blijft hiermee achter op het Europese gemiddelde. Om te voorkomen dat deze schaarste de komende jaren tot grotere problemen gaat leiden, moeten universiteiten, hogescholen en de overheid iets doen aan het ICT-onderwijs en het behoud van de kenniseconomie.

Al lijkt de groei momenteel uit de offshore outsourcing te zijn (vooral de sector dienstverlening verwacht een lagere groei in activiteiten), er blijkt wel degelijk een grotere groei in budgetten te worden verwacht. Bedrijven die op dit moment ICT-activiteiten verplaatsen of uitbesteden naar lagelonenlanden, besteden hier gemiddeld 17 procent van hun ICT-budget aan. Vorig jaar was dit nog 13 procent. Over 5 jaar zal dit budget naar verwachting verdubbelen tot 35 procent. Vorig jaar werd nog verwacht dat dit maximaal een kwart zou zijn.

China rukt op
Een andere interessante uitkomst van het onderzoek is dat China bezig blijkt met een inhaalslag op India en nu al op de 2e plaats van de ranglijst staat vergeleken met de 7e plaats vorig jaar. China is met een groei van bijna 500 procent de Oost-Europese landen voorbij gestreefd.

Downloaden rapport.
Via www.ictbarometer.nl kunt u het rapport met de onderzoeksresultaten van 3 mei 2007 downloaden.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie