Thuiswerken neemt toe, maar fileprobleem blijft

Redactie Baaz
Met de op n na grootste verkeersopstopping aller tijden nog vers in het geheugen komt het jongste onderzoek naar thuiswerken van Ernst & Young precies op tijd, naar het lijkt.

Aan de gestaag toenemende lengte van de files (circa 15 procent in 2007), zou je het niet zeggen, maar telewerken neemt toe, zegt het rapport, zij het in lichte mate.

Meer thuiswerkers
Het aantal thuiswerkers is, zoals de afgelopen jaren, weer toegenomen. Dit keer met 4 procent. De tweemaandelijkse ICT Barometer van Ernst & Young vroeg 600 Nederlandse directeuren, managers en professionals uit bedrijfsleven en overheid of zij al dan niet gedeeltelijk thuiswerken. Ja, zeggen bijna twee van de drie werknemers in de dienstverlenende sector (60 procent). Ja, zegt maar 40 procent van de ondervraagden bij de overheid. Tegenover een magere 24 procent van de jongere werknemers (tot 34 jaar) die thuis werken acceptabel vinden staat 56 procent van de oudere (50 plussers) werknemers te springen om te telewerken.

Van de thuiswerkers verwacht een kwart in het komende jaar nog meer vanuit huis te zullen werken. En het zijn vooral grote bedrijven waar die verwachte toename het sterkst is.

Jongeren willen niet telewerken
Het aantal uren dat vanuit huis wordt gewerkt blijft een lichte stijging vertonen. Circa de helft van de ondervraagde managers werkt deels vanuit huis, gemiddeld 11 uur per week. Ook hier is de kloof tussen jong en oud goed te zien. Jongeren werken gemiddeld 7 uur per week thuis, ouderen 15 uur.

Zolang de groei van het aantal thuiswerkers gelijk blijft aan de groei van de economie en het aantal werkenden, blijft het mobiliteitsprobleem bestaan, aldus Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership. Het grote struikelblok blijven de dinosaurussen onder de managers. Zij vinden het anno 2008 nog steeds heel belangrijk dat hun mensen om klokslag half negen achter hun bureau zitten. Uit ons onderzoek blijkt jaar-na-jaar dat bij 1 op de 3 organisaties thuiswerken totaal onbespreekbaar blijft.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie