Stress belangrijkste oorzaak langdurig verzuim

Stress belangrijkste oorzaak langdurig verzuim

Redactie Baaz
Stressklachten blijven de belangrijkste oorzaak voor verzuim onder werknemers. Opvallend is dat deze klachten op steeds jongere leeftijd voorkomen.

Het gemiddelde verzuim is het afgelopen jaar met 0,1 procent gestegen ten opzichte van ziekteverzuim in 2013. Geen gigantische stijging, maar ook het aantal verzuimdagen nam het afgelopen jaar toe van 24 dagen in 2013 tot 29 dagen in 2014, zo blijkt uit een analyse van ArboNed gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers. Stressklachten zijn de belangrijkste reden om ziek thuis te blijven en komen op steeds jongere leeftijd voor. Het verschijnsel dat verzuim samenhangt met economische ontwikkeling wordt hiermee bevestigd.

Disciplinetheorie

Wanneer het economisch slechter gaat daalt het verzuim en bij economisch herstel stijgt dit weer. ‘Bij economische recessie stijgt de werkloosheid en zijn mensen bang hun baan te verliezen’, vertelt Dr. Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij ArboNed. ‘Gaat het economisch beter, dan stijgt het aantal banen en hebben mensen weer wat te kiezen op de arbeidsmarkt. We nemen het dan wat minder nauw met de discipline om tijdens ziekte toch te proberen naar het werk te gaan.’

Tijdelijke contracten

Volgens Dr. Ilona van Beek, research consultant bij ArboNed kan de flexibilisering van de arbeidsmarkt een verklaring zijn voor de toegenomen stressklachten bij jonge werknemers. In 2013 werd langdurig verzuim in 29 procent van de gevallen veroorzaakt door stress, vorig jaar nam dit toe tot 33 procent, vooral onder jongere werknemers tussen de 25 en 34 jaar. Veel van deze jonge werknemers werken in opeenvolgende tijdelijke banen, die gepaard gaan met baanonzekerheid. ‘Bij mensen met een tijdelijk contract gaat de disciplinetheorie veel minder op dan bij werknemers met vaste banen. En dan kan de stress van een onzeker arbeidsperspectief – ook bij economisch herstel – een oorzaak zijn van psychisch verzuim’, aldus Van Beek.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie