Startups doen minder aan fondsenwerving

Startups doen minder aan fondsenwerving

Redactie Baaz
Tech startups speuren van oudsher gretig naar investeerders. In het immer veranderende landschap van Silicon Valley liggen de zaken sinds zes maanden echter anders.

Investeerders houden hand op de knip

De tech startups onthouden zich tegenwoordig van elke vorm van fondsenwerving en doen zelfs grootse moeite om géén geld in te zamelen. Ook niet als een geldinjectie hoognodig is.

Een recentelijk rapport wijst uit dat het aantal bedrijven dat in het eerste kwartaal opnieuw geld inzamelde met 63 procent is gedaald. Het sterk veranderende financieringsklimaat ligt hieraan ten grondslag. Investeerders happen niet meer zo snel toe. Startups zijn zich ervan bewust dat geld inzamelen op veel minder gunstige voorwaarden stuit als voorheen. Investeerders eisen veelal condities waarbij hun belangen voorrang hebben op die van de startups.

Startups zoeken andere manieren 

Door deze verandering worden startups gedwongen om op andere ‘ouderwetsere’ manieren hun hoofd boven water te houden, zoals het bezuinigen op personeel en andere kosten.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie