Staat van het MKB: open platform voor Nederlandse ondernemers
Staat van het MKB: open platform voor Nederlandse ondernemers

Staat van het MKB: open platform voor Nederlandse ondernemers

Redactie Baaz

Om het klimaat voor ondernemers in het mkb te verbeteren is kennis nodig. Daarom hebben het CBS, het Ministerie van Economische Zaken, MKB Nederland en Dare gezamenlijk het platform Staat van het MKB opgezet op initiatief van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

Op dit platform,gepresenteerd als website, vind je alle informatie over en voor het mkb in Nederland. Alle feiten over de ondernemers zelf bijvoorbeeld, maar ook waar er beweging in de markt zit. Kortom, interessante feiten en cijfers voor (potentiële) ondernemers, maar ook belanghebbenden of partijen die op te maken hebben met het mkb.

Open platform

Naast relevant nieuws voor het mkb en thematische dashboards waarin dieper ingegaan wordt op diverse onderwerpen, is ook MKB-StatLine interessant, een variant op de database zoals we die van het CBS kennen, maar dan gericht op het mkb. Aangezien het een open platform betreft worden partijen uitgenodigd om relevante data te ontsluiten via de Staat van het MKB.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie