Sparen en beleggen in tijden van crisis

Sparen en beleggen in tijden van crisis

Redactie Baaz

De aanval van Rusland op Oekraïne, de renteverhoging van de centrale banken en een pandemie waaraan geen einde komt … De markten verkeren in zwaar weer. De inflatie is zo hoog dat de koopkracht de grootste kopzorg is geworden van veel Nederlanders in 2022. Volgens het CPB (Centraal Planbureau) is de koopkracht in 2022 gedaald met 6,8%. Onderzoek door Ipsos wijst uit dat voor drie op de tien kiezers (30%) de stijgende prijzen het belangrijkste politieke onderwerp in Nederland zijn. Daarmee wordt de oplopende inflatie ongeveer even belangrijk geacht als de oorlog in Oekraïne (28%) en de problemen op de huizenmarkt (33%). Tegen deze onzekere economische achtergrond geeft Maxim Manturov advies over sparen en beleggen aan particulieren. Maxim is hoofd beleggingsadvies bij Freedom Finance Europe, een toonaangevend digitale makelaar op het gebied van persoonlijke financiën en aandelen.

1. Leg je financiële doelen vast

Ga je op reis? Dan plan je vooraf wanneer je vertrekt, hoelang je gaat en waar je gaat slapen. Hetzelfde geldt voor beleggen: je moet eerst je korte- en langetermijndoelstellingen bepalen. Zo weet je altijd waar je naar toe wilt en of jouw huidige strategie op schema ligt, zelfs bij tegenslagen.

2. Stop niet met sparen

De inflatie vreet aan het gezinsbudget, waardoor je minder geld beschikbaar hebt. Toch moet je blijven sparen. Alle kleine beetjes helpen en het is beter dan helemaal te stoppen met sparen. Na de crisis verhoog je dan gewoon het bedrag dat je elke maand opzijzet. Zo behoud je je spaarroutine.

3. Investeer met het oog op de bètacoëfficiënt

Op de aandelenmarkten gebruiken veel fondsbeheerders de bètacoëfficiënt. Die meet de volatiliteit van een aandeel ten opzichte van de markt. Is de bètacoëfficiënt gelijk aan 1? Dan is de volatiliteit van een aandeel precies gelijk aan die van de markt. In het huidige economische klimaat krijgen nutsvoorzieningen, grondstoffen, vastgoed en gezondheidszorg een bètacoëfficiënt van minder dan 1. Ze doen het dus beter dan de markt, wanneer die daalt. Daarentegen hebben energie, niet-essentiële goederen en diensten, industrie, financiën en technologie een bèta van meer dan 1. Een slecht teken.

4. Diversifieer om de risico’s te beperken

Niets is zeker op de aandelenmarkt. Zelfs als je alles goed hebt gedaan, dan kan er zich een onverwachte gebeurtenis voordoen – de beruchte ‘zwarte zwaan’. Je kent ongetwijfeld het vertrouwde spreekwoord: ‘Leg niet al je eieren in één mand’. Dus diversifieer om je te beschermen tegen grote verliezen, als een product of sector in waarde daalt. Zoek voor een veilige belegging naar bedrijven met een goede cashflow en weinig schulden. En investeer in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen naast vastrentende waarden en grondstoffen.

5. Beleg regelmatig

Niemand vraagt je om jouw spaarpot helemaal leeg te maken en al je geld in te zetten. Je beleggingsbedrag hoeft echt geen zes cijfers te tellen. Investeer liever elke maand een vast bedrag. Zo profiteer je van de geleidelijke opbouw van je portefeuille en heb je meer kans om de ups en downs van de markt te overleven. Met die dollar cost averaging-strategie bereik je na verloop van tijd een voordelige gemiddelde aankoopprijs. Een recessie is zeker niet het moment om te experimenteren of risico's te nemen. Veiligheid is de steunpilaar van elke beleggingsstrategie in tijden van crisis. Investeer dus niet in bedrijven met een hoog risico of speculatieve ondernemingen.

Wat is een goede beleggingsstrategie? Zoek naar bedrijven die tijdens de recessie een sterke balans of een veerkrachtig ondernemingsmodel behouden. Denk aan bedrijven in de sector van nutsvoorzieningen, verbruiksgoederen en gezondheidszorg. Over het algemeen bieden crises altijd kansen, vooral voor geduldige beleggers. Daarom is het raadzaam om te blijven beleggen en fondsen te verwerven, ondanks de algemene prijsstijging. Want crises zijn meestal van korte duur en bieden uitstekende mogelijkheden voor rendement op langere termijn.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie