Soccernomics: voor de economie is het het beste als Frankrijk het EK wint

Redactie Baaz
Natuurlijk moet Nederland het EK winnen, of toch niet? Als het aan de economen van Soccernomics ligt niet.

Elk EK en WK komt Soccernomics met een rapport over wat voor de economie de beste uitkomst van het toernooi zou zijn. Ook dit jaar komen de economen met een verslag op de proppen. Voor het komende EK luidt het rapport samengevat als volgt. Gelukkig leggen de experts ook uit hoe ze aan hun bevindingen komen:

Economisch gezien moet Frankrijk winnen:

Vanuit vertrouwensoogpunt is het het beste als een eurozoneland het EK moet winnen. Een winst van één van de euro opt-outs (Engeland, Denemarken, Zweden) is ongunstig, want dat is olie op het vuur voor eurosceptici. Resteert de vraag of één van de kernlanden (Duitsland, Frankrijk of Nederland) moet winnen of één van de perifere landen. De periferie is al hevig besmet geraakt en er zijn allerlei crisismaatregelen geïntroduceerd ter ondersteuning van de periferie. Wij achten het voorkomen van serieuze besmetting naar de kernlanden essentieel. Van de deelnemende kernlanden ligt Frankrijk het dichtst bij de vuurlinie. Aangenomen dat EK-winst een vertrouwensimpuls geeft, kan Frankrijk het beste winnen.

Duitsland wint het EK:

Twee jaar geleden voorspelden wij dat Spanje het WK zou winnen. In het voetbal geldt vaak Never change a winning team. Toch hebben wij onze voorspelmethode iets aangepast. Als voorspellende indicatoren gebruiken wij nu de EK-ranglijst, de FIFA-ranking en een ‘vormranking’. Op grond hiervan ontlopen Duitsland en Spanje elkaar niet veel, op enige afstand gevolgd door Nederland. Uiteindelijk trekt die Mannschaft aan het langste eind. Let wel, deze voorspelling weerspiegelt geenszins onze voorkeur.

Opkomend Europa op het podium:

In juni vindt voor het eerst een volledig EK-eindtoernooi plaats in opkomend Europa (het EK 1976 in Joegoslavië omvatte slechts vier wedstrijden). We weiden in Soccernomics 2012 nader uit over de economische en de voetbalprestaties van deze regio. Opkomend Europa heeft een rijke voetbalhistorie. De voetbalprestaties zijn na de val van het communisme wat minder spectaculair dan tijdens de jaren ’60 en ’70, als gevolg van de reductie van staatssteun en het opsplitsen van nationale voetbalteams. Maar op economisch vlak is de regio inmiddels Europa’s groeimarkt geworden, hoewel de groei de komende jaren naar verwachting niet meer terugkeert naar het hoge niveau van vóór de kredietcrisis in 2008/09.

Gastlanden: topper en tobber:

Op voetbalgebied scoren de gastlanden Polen en Oekraïne de laatste jaren beneden hun stand. Maar economisch gezien behoort Polen al jaren tot één van de sterkste van Europa. Voor Nederland is Polen de belangrijkste exportmarkt van opkomend Europa. Oekraïne scoort zowel economisch als politiek een stuk minder. Vanwege een kwetsbare externe positie heeft het land een nieuwe IMF-lening nodig, maar een akkoord wordt niet vóór de verkiezingen in oktober verwacht. De kwestie Timosjenko heeft aangetoond dat er nog veel mis is met het politieke klimaat van het land.

Relatie kredietwaardigheid en voetbalprestaties?

Soccernomics 2012 schetst enkele opvallende feiten en verbanden. De overgrote meerderheid van de EK-deelnemers is (of wordt binnenkort) EU-lid. De helft van de deelnemers is eurozonelid; de ‘perifere probleemlanden’ Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Spanje hebben zich geplaatst. Maar liefst tien van de dertien gehouden EK’s zijn gewonnen door eurozoneleden. Opmerkelijk genoeg zijn de laatste vier grote voetbaltoernooien gewonnen door Griekenland, Italië en Spanje, landen die hun kredietwaardigheid de afgelopen jaren sterk hebben zien verslechteren.

Volgens sommigen hebben de kwetsbare overheidsfinanciën van Zuid-Europese landen een socio-culturele achtergrond, die ookIedereen wacht met spanning de aftrap van het Europees Kampioenschap (EK) af.  zijn weerslag heeft op de voetbalwereld. Onlangs heeft de UEFA aangegeven erop toe te zien dat Spaanse voetbalclubs hun belastingschuld gaan aflossen. Wij vinden het een goede zaak dat deze clubs hiermee een (symbolische) bijdrage leveren aan het op orde brengen van de Spaanse overheidsfinanciën.

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie