Slechts een vijfde Nederlandse bedrijventerreinen voldoet aan Klimaatakkoord van Parijs

Slechts een vijfde Nederlandse bedrijventerreinen voldoet aan Klimaatakkoord van Parijs

Redactie Baaz

Een schamele negentien procent van alle Nederlandse bedrijventerreinen is Paris Proof. Dit blijkt uit een inventarisatie van Rienstra beleidsonderzoek en ELBA/REC, in samenwerking met de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) en Dutch Green Building Council (DGBC). Voor het onderzoek zijn gedetailleerde statistische gegevens uit 2022 van het CBS onderzocht over het gebruik van aardgas en elektriciteit op 3.771 Nederlandse bedrijventerreinen, zoals bedrijfsgebouwen, kantoren, winkels, gevangenissen en sportgebouwen. Ondanks het beperkte aantal dat voldoet aan de norm, laten deze gegevens een forse daling zien van bedrijventerreinen die extreem veel energie verbruiken.

Het onderzoek onderscheidt drie verschillende categorieën energieverbruik: Paris-proof, minder milieubelastend (één tot drie keer de Parijs-norm) en zwaar milieubelastend (meer dan drie keer de Parijs-norm). Hierbij zorgde de afname van bedrijven met hoog energieverbruik vooral voor verschuivingen van zwaar belastende naar minder belastende bedrijventerreinen. Zo stootten er in 2022 nog 912 bedrijventerreinen méér dan drie keer de toegestane energienorm uit (33 procent). Dat zijn er 750 minder dan in 2021. Daarnaast hadden in hetzelfde jaar 1344 bedrijventerreinen (49 procent) een energieverbruik van één tot drie keer de Parijs-norm, 397 meer dan in 2021. “De sterk gestegen energieprijzen van het tweede halfjaar van 2022 hebben de energiebesparing van bedrijventerreinen gestimuleerd”, zegt Gerlof Rienstra, economisch geograaf bij Rienstra beleidsonderzoek. “Steeds meer bedrijven lijken afstand te doen van aardgas, gebruiken hernieuwbare energiebronnen, en gooien energie-intensieve bedrijfsactiviteiten om óf sluiten ze zelfs. Toch moeten hard blijven werken om de doelen van Parijs te bereiken.”

Vooruitzicht

Met stijgende prijzen van aardgas en elektriciteit zullen ook komend jaar zwaar energie verbruikende bedrijven de noodzaak voelen minder energie te verbruiken. Hierdoor verwacht Rienstra dat bedrijven eerder zullen neigen naar energiebesparing en het verminderen of stopzetten van industriële productieprocessen met een hoge energie-intensiteit: “Zwaar energie verbruikende bedrijven hebben dertig jaar de tijd om hun verbruik onder drie keer de norm te krijgen. Daarvoor is het belangrijk dat zij investeren in energietransitie en verduurzaming van hun bedrijventerreinen. Door netcongestie zullen bedrijven steeds vaker via Smart Energy Hubs op het terrein zelf en het vormen van energiecoöperaties duurzame energie moeten opwekken. De verwachting is dan ook dat volgend jaar de Paris Proof-groep groter en de zwaar energie verbruikende groep kleiner wordt.”

Energiezuinigheid

Net als voorgaande jaren scoren logistieke bedrijventerreinen nog steeds hoog op energiezuinigheid. Ondanks dat deze locaties veel oppervlakte hebben, verbruiken ze relatief weinig energie per vierkante meter. Ook beschikken ze vaker over zonnepanelen voor duurzame energie. Bedrijventerreinen Moerdijk, Hessenpoort en Trade Port Noord voeren de top 10 aan van bedrijven met een aflopend energiegebruik. Rienstra: “Voor sommige sectoren is het lastiger om energiezuiniger te werken dan voor andere sectoren. Industrieterreinen of terreinen die vooral datacenters huisvesten voldoen bijvoorbeeld vaak niet aan de norm. Toch is het belangrijk dat iedereen zich inzet om zo duurzaam mogelijk te werken.”

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie