Reputatielessen voor directeuren en commissarissen

Reputatielessen voor directeuren en commissarissen

Redactie Baaz
Onlangs is bij Futuro Uitgevers het boek ‘Spanning rond de boardroom’ vol reputatielessen van Frank Peters en Eric Heres verschenen.

Beide auteurs houden zich al vele jaren bezig met crisis- en reputatiemanagement.  In het boek geven ze directeuren en bestuurders, mede aan hand van interviews met diverse topmannen en - vrouwen, tips voor het beter omgaan met reputatierisico’s. Speciaal voor Baaz.nl gaat Frank Peters dieper op het onderwerp in…

In staat tot verbinden

Het is zaak dat moderne leiders in staat zijn te verbinden. Niet alleen met de mensen van de eigen organisatie, maar met alle stakeholders, inclusief de samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat een organisatie die echt verbonden is met haar omgeving, beter presteert en haar bestaansrecht bevestigt. Immers, organisaties worden steeds kritischer gevolgd door hun omgeving. Klanten, politici, media en maatschappelijke organisaties verwachten, eisen en halen informatie over alle zaken die zij belangrijk vinden. En ze dwingen organisaties om hun gedrag in lijn te brengen met hun beloftes.

Emoties en beleving winnen het daarbij van feiten en cijfers in de snelle (online) meningsvorming. En juist omdat iedereen met elkaar is verbonden via (sociale) netwerken kan de reputatie snel onder druk komen te staan. Anno nu komt de reputatie te voet en gaat per Twitter. En daarmee ontstaat steeds meer spanning rond de boardroom.

Zorgvuldig omgaan en andere reputatielessen

Daar waar het zakelijk misgaat, kan de reputatie van een topman/-vrouw of een toezichthoudende commissaris te gronde worden gericht. Het (verkeerd) handelen of het niet handelen wordt topbestuurders en hun commissarissen persoonlijk toegerekend. En vervolgens worden ze er publiekelijk voor afgestraft. Maar zorgvuldig omgaan met reputatie kan ook kansen bieden.

Reputatiemanagement is voor directeuren en commissarissen inmiddels een van de belangrijk onderwerpen in de boardroom. Het bouwen en beschermen van reputatie kun en mag je niet overlaten aan de afdeling Communicatie. Bestuurders en commissarissen vervullen er zelf een cruciale rol in, en dat betekent dat je er ook actief mee bezig dient te zijn.

Reputaties bouwen en beschermen

In Spanning rond de boardroom verschaffen wij aan de hand van korte, inhoudelijke informatie over reputatiemanagement inzicht over hoe je reputaties bouwt en beschermt. Van organisaties én van personen.

Als rode draad in het boek, hebben we gekozen voor vraaggesprekken met topbestuurders en (president-)commissarissen. Samen maken deze bijdragen één ding glashelder: reputatiemanagement is voor elke moderne leider een absolute voorwaarde om in verbinding te zijn en - zo mogelijk nog belangrijker - in verbinding te blijven met de samenleving.
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie