Recordoverslag Rotterdamse haven

Jordi Smit
Het gaat uitstekend met de Rotterdamse haven. Het heeft in het eerste half jaar van 2019 een overslag van maar liefst 240,7 miljoen ton behaald.

Omzetgroei Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven daarmee 3,4 procent meer gehaald dan in 2018. Het zorgt voor een omzetgroei van 4 procent, naar 357,8 miljoen euro. Onder meer de toename van de ontvangen zeehavengelden en  huur- en erfpachtopbrengsten lagen hieraan ten grondslag.

Topman Allard Castelein

Topman Allard Castelein is dan ook te spreken over de financiële resultaten. 'Op macro-economisch terrein blijven de relaties tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen. Ook heerst er aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na brexit.'

LEES OOK: Rotterdam wil meer internationale bedrijven

Projecten Rotterdamse haven

De haven heeft diverse investeringen gedaan, waaronder de grootste in de infrastructuur was. Hier was een totaalbedrag van 177,1 miljoen euro mee gemoeid. Het bedrijf denkt de CO2-uitstoot voor 2030 met 2 tot 3 megaton omlaag te kunnen brengen. Het project met opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee moet hieraan bijdragen.

afbeelding van Jordi Smit
Door: Jordi Smit

Jordi Smit | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Jordi