Productiebedrijven in het mkb verwachten grote impact van technologie

Productiebedrijven in het mkb verwachten grote impact van technologie

Redactie Baaz
Smart industry, waarbij bedrijven binnen de productieketen beter samenwerken, wordt snel belangrijker. Ook productiebedrijven in het mkb zien dit in, hoewel ze innovatie vooral nog als uitdaging zien.

Ruim zeventig procent van de Nederlandse mkb-productiebedrijven verwacht dat technologie een grote impact op hun markt en de bijbehorende concurrentie krijgt, blijkt uit de MKB Cloud Barometer. Volgens het onderzoek van Exact en KPN ligt dit percentage in de productiebranche hoger dan bij welke andere sector in ons land. Kanttekening hierbij is dat deze bedrijfsgroep ook aangeeft moeite te hebben om betere of nieuwe producten te ontwikkelen, waarbij vooral wordt verwezen naar problemen om goed opgeleid technisch personeel te vinden.

Sebastiaan de Jong, Business Director Cloud Solutions bij Exact, ziet dat veel productiebedrijven worstelen met de technologische ontwikkelingen binnen de branche. ‘Denk hierbij aan intensievere samenwerking in de keten en digitaliseren van bedrijfsprocessen. Om personeel hierop voor te bereiden, zouden productiebedrijven meer moeten investeren in het faciliteren van interne opleidingen en trainingen. Niet alleen bindt een bedrijf op deze manier personeel aan zich, het is makkelijker om juist de specifieke kennis over te dragen die van belang is voor hun bedrijf.’

Te weinig inzicht en veranderende klantbehoeften

Naast innoveren en het vinden van goed opgeleid technisch personeel ziet 45 procent van de ondervraagde productiebedrijven inzicht in kosten en voorraadbeheer als hun grootste bedrijfsopgaven. Door het gebrek aan inzicht is het lastig een goede verkoopprijs vast te stellen en de inkoopsprijs laag te houden. Ruim tien procent van alle contracten eindigt met een negatief eindsaldo als gevolg van een verkeerde inschatting van de kosten, melden de ondervraagde bedrijven. Daarnaast wordt door veranderende klantbehoeften een andere manier van werken gevraagd. Bijna zestig procent van de ondervraagde mkb-productiebedrijven geeft aan meer, maar kleinere orders te ontvangen. De levertijd van deze bestellingen is daarnaast korter geworden, een noodzaak, want uit het onderzoek blijkt ook dat één op de vier klanten wegloopt wanneer een levering te lang duurt.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie