Producten importeren in 10 stappen
Als je in het buitenland een product laat produceren, zorg dan dat je ontwerp en merk goed beschermd zijn.

Producten importeren in 10 stappen

Redactie Baaz

Spullen uit het buitenland halen om in Nederland te verkopen? Dat kan, als je je tenminste aan de regeltjes houdt. Check het stappenplan!

1. Zoek uit of het product beschermd is
Als je een product wilt invoeren, ga dan eerst na of er geen merk-, model-, octrooi- of auteursrechten op rusten. Als je in het buitenland een product laat produceren, zorg dan dat je ontwerp en merk goed beschermd zijn.

2. Nagaan of het product in Nederland is toegestaan
EU-producten zijn vrijwel altijd toegestaan in Nederland. Alleen bij uitzondering mag de overheid een EU-product verbieden. Voor producten van buiten de EU controleert de Douane of je je houdt aan wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

3. Toestemming vragen aan de producent als je producten van buiten de EER wilt invoeren.
Je mag alleen producten van buiten de EER importeren en verkopen als je daarvoor toestemming hebt van de producent. Import zonder toestemming heet parallelimport.

4. Uitzoeken of je een invoervergunning nodig hebt
Je hebt een invoervergunning nodig voor onder meer goederen die beperkt of onder strenge voorwaarden mogen worden ingevoerd. Deze vergunning vraag je aan bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Douane.

5. Nagaan of het product aan de Warenwet voldoet
Als je een buitenlands product op de Nederlandse markt brengt, moet je je houden aan de Warenwet. Deze wet stelt eisen aan specifieke producten om consumenten te behoeden voor bijvoorbeeld letsel en materiële schade.

6. Uitzoeken of het product voorzien moet zijn van een CE-markering
Een CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de minimumeisen van de EU op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Afhankelijk van het land van oorsprong zorgt de fabrikant of de importeur voor de CE-markering.

7. Goede afspraken maken met je leverancier
Sluit een koop-, distributie- of agentuurovereenkomst met je leverancier en maak hierin duidelijke afspraken over bijvoorbeeld aansprakelijkheid, garantie en welk nationaal recht van toepassing is.

8. Rekening houden met productaansprakelijkheid
Als je een product van buiten de EU op de Nederlandse markt brengt en het veroorzaakt schade, dan kun je als importeur daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Je kunt een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

9. Aangifte doen bij de douane
Voor leveringen van buiten de EU moet je bij aankomst van de goederen in Nederland aangifte doen bij de Douane. Aan de hand van uw aangifte berekent de douane de invoerheffingen.

10. Invoerheffingen betalen
Bij leveringen van buiten de EU krijg je te maken met invoerheffingen (invoerrechten, btw, accijnzen, et cetera). De hoogte hangt af van het soort product en het land van oorsprong.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie