PMO: de APK van het bedrijfsleven

Jordi Smit
Een goedlopende, winstgevende onderneming vraagt om gezonde medewerkers die vol energie aan het werk gaan. Helaas is dit lang niet altijd het geval. Stress, overgewicht, rugklachten en een hoog cholesterol: het zijn slechts een aantal begrippen uit een uitgebreid lijstje waar medewerkers tegenaan lopen. Aan jou als werkgever de taak om het personeel op deze zaken te wijzen en oplossingen te vinden. PMO (preventief medisch onderzoek) biedt uitkomst.

Een PMO helpt werkgevers kortweg de gezondheidssituatie van de medewerkers en organisatie overzichtelijk te maken, zodat zij hierop kunnen inspelen. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid eventuele arbeids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Het klinkt als een keuze, maar niets is minder waar. Organisaties zijn namelijk wettelijk verplicht hun medewerkers een PMO aan te bieden. Deze medewerkers mogen vervolgens zélf bepalen of ze daadwerkelijk aan het onderzoek willen meedoen. Ondanks de verplichtingen zitten er een hoop positieve kanten aan een PMO. Welke? Wij zetten deze op een rij.

Praktisch hulpmiddel

Het is van essentieel belang dat je de gezondheid en het welzijn van medewerkers hoog in het vaandel hebt staan. Al is het maar omdat gezonde medewerkers te allen tijde productiever zijn. Daarom is het verstandig deze componenten af en toe te monitoren en met de medewerkers te delen. Door middel van preventief beleid kan de organisatie grotere problemen voorkomen. Dat levert niet alleen tijdswinst en gezonde medewerkers op, maar voorkomt ook een hoop financiële rompslomp.

Indicatie werknemers

Als een werknemer zichzelf en zijn lichaam voldoende kent, weet hij meer dan ieder ander wat er benodigd is om optimaal te presteren. Een PMO geeft de werknemer de kans eenvoudig, zonder kosten en anoniem, inzicht te krijgen in zijn gezondheid. Ook bespreekt de arbo arts de mogelijke risico’s die hij loopt. Daarna ontvangt hij een advies-op-maat met mogelijkheden om de situatie te verbeteren, zodat een gezondere levenswijze kan worden aangemeten.

Privacy gewaarborgd

Wellicht zijn je medewerkers bovenal afkerend wanneer je voorstelt om een PMO in te schakelen. Wat gaat de werkgever bijvoorbeeld met deze gegevens doen? Als dit ook in jouw bedrijf speelt, dan kun je de medewerkers meer dan geruststellen. Bij de informatie die uit het onderzoek naar voren komt, is privacy namelijk volledig gewaarborgd. De individuele gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim, waardoor werkgevers geen mogelijkheid hebben om inzage te verschaffen.

Concrete adviezen

Eén van de grootste voordelen van een PMO is dat medewerkers concrete adviezen krijgen om hun levensstijl gezonder te maken. Dat is meer dan nodig, zeker als het gaat om klachten als werkstress. Het is een probleem waar jaarlijks tienduizenden werknemers tegenaan lopen en wat vaak voor een ‘opgesloten gevoel’ kan zorgen. Want hoe los je het op? Waar ligt de sleutel tot innerlijke rust? Een PMO helpt om de betreffende medewerkers een steuntje in de rug en een duwtje in de juiste richting te bieden.

afbeelding van Jordi Smit
Door: Jordi Smit

Jordi Smit | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Jordi