Ouders maken zich zorgen over verleidingen via apps, games en sociale media

Ouders maken zich zorgen over verleidingen via apps, games en sociale media

Redactie Baaz

Het overgrote deel – 96% - van de ouders of verzorgers vindt het belangrijk dat hun kind goed met geld kan omgaan. Zo blijkt uit het onderzoek ‘Leren omgaan met geld’ van de Volksbank. De Volksbank ondervroeg daarvoor ruim 1.000 ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar. Ruim de helft (56%) van de ondervraagden, meent dat leren omgaan met geld óók een taak van school is. Daarnaast geven veel ouders aan zélf behoefte te hebben aan het verbreden en verdiepen van hun eigen kennis over geldzaken. Zodat ze op hun beurt beter hun kinderen kunnen voorlichten.

Zorgen over financiële verleidingen 

Bijna zes op de tien ouders staan open voor hulp en advies om hun kind meer geldbewust te maken. Hierbij worden drie opties het vaakst genoemd: lessen over geld op school, gratis documentatie en oefenmateriaal voor kinderen en een online informatieplatform voor kind en ouder. Verder bespreken veel ouders met hun kind het belang van sparen (68%), de mogelijkheden om extra geld te verdienen (51%), hoe je beïnvloed kunt worden door o.a. sociale media (40%) en de gevaren van oplichting (25%). Ook het effect van inflatie komt aan bod.

Bijna de helft van de ouders maakt zich zorgen over financiële verleidingen via apps, games en sociale media. Bijna drie op de tien ouders hebben niet het idee dat hun kind de waarde van geld goed kent. Bijna vier op de tien ouders meent dat hun kind zich laat beïnvloeden door sociale media bij aankopen.

 

Trendstrateeg Lieke Lamb van Future Expertise Center, haakt hier graag op aan: “Kennis is het beste wapen tegen oplichting en de sterkste beveiliging voor een verantwoorde geldhuishouding. Het is gunstig als kinderen al op jonge leeftijd de waarde van geld kennen. Maar ze moeten óók de patronen, de belangen en de gevaren goed uitgelegd krijgen. Met tot de verbeelding sprekende voorbeelden leert de nieuwe generatie het best wat de mogelijkheden en valkuilen zijn.”

 

Eurowijs lesmateriaal 

Eerder onderzoek door het Nibud wees uit dat 70% van jongvolwassen geldproblemen heeft. Financiële educatie zit echter niet standaard in het curriculum van de basisschool. Daarom startte de Volksbank, 10 jaar geleden, met het aanbieden van het gratis Eurowijs lesmateriaal. Al dan niet gecombineerd met gastlessen door medewerkers van de bank. Door financiële educatie op te nemen in het curriculum wordt een belangrijke stap gezet in het vergroten van de financiële geletterdheid van jongeren en het verkleinen van de kloof tussen de theoretische kennis die ze op school opdoen en de praktische vaardigheden die ze nodig hebben om financieel succesvol te zijn in het echte leven. Inmiddels kregen meer dan anderhalf miljoen kinderen de mogelijkheid hun financiële weerbaarheid te vergroten. “Het werk is echter nooit klaar, omdat jaarlijks ruim 150.000 nieuwe schoolkinderen instromen, betaalmethoden veranderen en cybercrime andere vormen aanneemt”, aldus Marinka van der Meer, Chief Customer Officer van de Volksbank. Zij stelt dat het van groot belang is dat kinderen op jonge leeftijd leren omgaan met geld. “Zie het als een basisvoorwaarde om later niet in geldproblemen te komen.”

 

School versus ouders 

Bijna vier op de tien ouders weten niet precies hoeveel tijd de school van hun kind besteedt aan lessen in omgaan met geld. Daarnaast is ruim een derde (36%) van mening dat de school van hun kind hier meer aandacht voor moet reserveren. De meeste ouders vinden dat ze zelf voldoende kennis in huis hebben om hun kind te wapenen tegen beïnvloeding door reclame, gevaren van achteraf betalen en WhatsApp-fraude. Ruim een derde weet onvoldoende of niets over geldezels, het fenomeen waarbij vooral jongeren worden benaderd door criminelen om bijvoorbeeld geld door te sluizen via de eigen bankrekening. Verder geven twee op de tien ouders aan onvoldoende of niets te weten over in-game aankopen en beïnvloeding door influencers. Datzelfde geldt voor oplichting via sociale media door nepadvertenties en ‘Word snel rijk – filmpjes’ op bijvoorbeeld Instagram of TikTok. Meer dan de helft (56%) van de ouders die behoefte hebben aan hulp om hun kind te leren omgaan met geld, is positief over het verhogen van geldkennis door een bank.

 

Workshop

Bij wijze van proef heeft de Volksbank recentelijk workshops georganiseerd met als doel volwassenen bij te spijkeren over geldzaken. Van der Meer: “De uitkomsten van het onderzoek bevestigen dat er een brede behoefte is aan zowel een verdere ontwikkeling van het Eurowijs-lesmateriaal als workshops voor ouders met kinderen. Vanzelfsprekend zal de Volksbank deze maatschappelijke thema’s oppakken.” 

Overige bevindingen

  • 63% van de kinderen krijgt zakgeld
  • 89% van de kinderen spaart een deel van zijn geld
  • 45% van de ouders laat zijn kind volledig vrij in de besteding van het zakgeld
  • 13- en 14-jarigen zijn het meest vrij om met het zakgeld te doen wat zij willen (58%)
  • 81% van de ouders meent goed zicht te hebben op de online financiële activiteiten van hun kind
  • 12% van de ouders waarvan het kind een pinpas gebruikt, heeft zijn kind niets geleerd over pinnen
  • 7% van de ouders waarvan het kind toegang heeft tot online bankieren, heeft zijn kind niets geleerd over online bankieren

“Het blijkt dat de meeste ouders in de gaten houden wat de online financiële activiteiten zijn van hun kinderen. Tegelijkertijd laten veel ouders hun kind vrij om met het zakgeld te doen wat zij willen. Ouders zoeken steeds de balans tussen loslaten en controleren. Als de Volksbank samen met scholen de financiële kennis bij kinderen kan vergroten, dan vermindert dat wellicht ook de zorgen bij ouders over online financiële gevaren”, stelt Van der Meer.

 

Lees ook: Jongeren houden politiek verantwoordelijk voor huidige slechte situatie

Lees ook: Wat motiveert jongeren om een vakantiebaan te nemen?

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie