De MKB Business Barometer van Exact

Optimisme heerst bij MKB'ers, maar men is er nog niet

Bart Remmers
Voor de vijfde maal komt Exact dit voorjaar met de MKB Business Barometer, een onderzoek naar de zakelijke uitdagingen van het midden- en kleinbedrijf zoals de financiële administratie en de rol van nieuwe technologie. Baaz zou Baaz niet zijn wanneer we de meest opvallende resultaten op een rij voor je zetten. Resultaten die ook jou als MKB'er wellicht verheldering brengen en je verder helpen.

We starten met de boekhouding. Evenals voorgaande jaren maken Nederlandse MKB’ers zich vooral druk om het verlagen van de administratieve druk en het op tijd laten betalen van de klant. Wel is er een belangrijk verschil met voorgaande jaren: bedrijven maken zich vaker druk over het bijhouden van alle wetten en regels, niet vreemd natuurlijk met onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei van kracht is gegaan. Opmerkelijk is verder dat nog slechts een enkele MKB’er zich beklaagt over dat de financiële administratie alleen vanaf kantoor is in te zien. Dat was een jaar of drie geleden nog een behoorlijk probleem, dus op dat vlak zijn enorme sprongen gemaakt, zo blijkt.

Gelukkig is er de accountant die de MKB'er kan bijstaan wanneer het gaat om een ordentelijke, heldere en snelle boekhouding. Niet vreemd dat voor veel MKB’ers geldt dat de accountant een van de belangrijkste partners is en veelal de aangewezen persoon om te sparren over de financiële administratie en gezondheid van de onderneming. 

Mooi nieuws en wat blijkt? In Nederland is deze groep ondernemers bijzonder tevreden over die accountant, het aantal ontevreden klanten is zelfs minimaal. Echter betekent het nog niet dat de accountant aan alle wensen voldoet. Zo zouden MKB’ers vooral graag zien dat men sneller is en dat men meer branchekennis ontwikkelt. Ook op het gebied van IT en softwarevaardigheden mogen de nodige accountants zich laten bijspijkeren van hun klanten.

Kampioen online boekhouden

Een ander positief punt uit de MKB Business Barometer van Exact: ons land is weer kampioen online boekhouden. Van onze MKB’ers zegt 27 procent dat ze een online boekhoudpakket gebruiken. In andere landen komt het gebruik niet boven de 18 procent. Door het hoge gebruik zijn de MKB’ers het online samenwerken met hun accountant steeds belangrijker gaan vinden (43 procent). Inmiddels zegt 53 procent dat men de data deels of geheel online aanlevert, zodat de accountant direct inzicht in de gegevens krijgt en ook snel terug kan koppelen. Toch zijn we er nog lang niet, want in ons land overhandigt nog altijd 47 procent van de MKB-bedrijven eens in de zoveel tijd een schoenendoos aan de accountant of het administratiekantoor.

Die oude schoenendoos mag sowieso het museum in, want de accountancysector profiteert verder door de opkomst van nieuwe technologie. Dankzij de cloud is online samenwerken de norm aan het worden. Maar daarmee is de digitalisering in deze markt nog niet teneinde. Aan de achterkant kunnen bij de accountant steeds meer taken worden geautomatiseerd met bijvoorbeeld slimme algoritmes. Gelukkig staan de MKB’ers daar steeds meer open voor. Dat is maar goed ook, want omdat data steeds meer en steeds sneller digitaal beschikbaar is, kan de accountant snel inzicht bieden in de stand van zaken. Denk bijvoorbeeld aan een dashboard. Verder kunnen er ook sneller analyses op de data worden losgelaten, zodat de cijfers niet alleen in informatie, maar ook in intelligentie veranderen.

Professionele dienstverlening

Ook de professionele dienstverlening is in de MKB Business Barometer onder de loep genomen. Deze dienstverleners in het MKB hebben het de afgelopen jaren goed gedaan. Ook in 2017 zagen de respondenten een gezonde groei, maar wel meer in lijn met de groei in andere sectoren die langszij zijn gekomen. De omzetgroei van de ondervraagde dienstverleners lag gemiddeld op 14 procent. Bovendien is de netto winstmarge met gemiddeld 26 procent zeer positief.

In de algemene zakelijke uitdagingen ziet men niet veel verschuivingen. Zo zijn de voor het MKB niet-factureerbare uren een enorme schadepost, die loopt in de miljarden. Om precies te zijn 3,1 miljard voor dienstverleners met 1 tot 50 medewerkers. Kijk je naar het MKB tot 250 medewerkers, dan is de schade zelfs 5,6 miljard euro.

Werven van klanten centraal

Wanneer je naar de belangrijkste sectorspecifieke uitdagingen kijkt, zie je eigenlijk hetzelfde beeld en ook vergelijkbaar met de resultaten uit 2016. Het werven van klanten staat bovenaan in de Barometer, gevolgd door het leveren van meer toegevoegde waarde. De oplossing is te vinden bij een grotere service naar die klant toe waardoor de klantloyaliteit kan worden verhoogd en - niet onbelangrijk - ook behouden. Het uitbreiden en aanpassen van de dienstverlening is eveneens een manier waarop de klant is geholpen.

Op IT-gebied lopen professionele dienstverleners vaak voor op andere sectoren. Er wordt bijvoorbeeld vrij veel gebruik gemaakt van online softwareoplossingen. Nieuwe technologie heeft in deze sector al snel een grote impact. Vooral veel zakelijke dienstverleners zeggen actief op zoek te zijn naar nieuwe bedrijfsmodellen en ook wordt er zeer actief naar nieuwe partners gezocht.

Abonnementenmodel

Verder werd er gekeken naar nieuwe businessmodellen, uurtje-factuurtje verdwijnt immers steeds meer op de achtergrond. Wat wel steeds populairder is, is het zogenaamde abonnementenmodel. Op basis van zo'n abonnement heeft een klant het hele jaar toegang tot informatie en ondersteuning zonder dat er bij iedere vraag een aparte overeenkomst hoeft te worden gesloten. Dat werkt, want inmiddels komt 11 procent van de omzet uit abonnementen.

Zakelijke dienstverleners lopen voor wat het gebruik van online softwareoplossingen betreft ten opzichte van de meeste andere sectoren. Boekhouding en facturering zijn de meest voorkomende online toepassingen. Maar ook CRM en de salarisadministratie gebeuren relatief vaak online. Opvallend is dat de projectadministratie en tijdregistratie daar bij achterblijven.

Het belangrijkste voordeel dat dienstverleners zien in online oplossingen zijn de mogelijkheden om efficiency en productiviteit te realiseren. Ook meer controle wordt gezien als een belangrijke bijdrage van online bedrijfsapplicaties aan de zakelijke doelstellingen van de onderneming.

De MKB Business Barometer

Met de MKB Business Barometer houdt Exact de vinger aan de pols bij het MKB. De barometer is een onderzoek naar de zakelijke uitdagingen van deze sector, onder meer voor wat betreft de financiële administratie en de rol van nieuwe technologie bij het uitgaan van deze uitdagingen. Het onderzoek is voor de vijfde keer uitgevoerd. Daarbij is men steeds meer de nadruk gaan leggen op de zakelijke uitdagingen en de rol van nieuwe technologie bij het aangaan van deze uitdagingen, zowel algemeen als specifiek voor enkele sectoren. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk ICT-onderzoeksbureau Pb7 Research. Eind 2017 zijn in totaal 1.779 bedrijven in Europa, waaronder 375 Nederlandse bedrijven met 1 tot 50 werknemers ondervraagd met behulp van een web gebaseerde panel survey.

afbeelding van Bart Remmers
Door: Bart Remmers

Bart Remmers | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Bart