Open source plan Heemskerk heeft nu al effect

Open source plan Heemskerk heeft nu al effect

Redactie Baaz
Uit een inventarisatie van Computable onder een aantal dienstverleners blijken open standaarden en open source nu al een grotere nadruk te krijgen.

Recentelijk is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het actieplan 'Nederland open in verbinding', (ook bekend als 'plan Heemskerk'), dat de rijksoverheid verplicht meer nadruk te leggen op open standaarden en open source software.

Het plan blijkt al vruchten af te werpen. Grote dienstverleners als Atos Origin, LogicaCMG en Capgemini merken dat klanten nu al de wens uiten om bij productselecties rekening te houden met open source componenten en open standaarden.

Centric is sceptisch. De dienstverlener laat in een standaard persbericht het volgende weten: "Verschuivingen voorzien wij niet, wel onduidelijkheden, omdat door de nadruk die wordt gelegd op open source het erop lijkt dat alle vormen van software open source zouden moeten worden."

Microsoft uitte al eerder kritiek op het plan Heemskerk. Volgens directeur Nederland Theo Rinsema krijgt het bedrijf veel vragen van rijksambtenaren die "in verwarring" zijn over de exacte betekenis van het actieplan. Rinsema zei verder onder andere dat "het actieplan de dynamiek uit de markt haalt en het een groot deel van de Nederlandse softwaremarkt uitsluit." Verder is het actieplan volgens Rinsema "strijdig met de beginselen van Europese aanbestedingsregels, die stellen dat relevante marktpartijen evenveel kans moeten maken."

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie