Onderzoek bevestigt strategisch belang open source

Redactie Baaz
Ingres voerde onderzoek uit naar het belang van open-sourcesoftware bij Noord-Europese bedrijven. Hieruit blijkt dat voor deze bedrijven de aankoop en inzet van open-sourcesoftware momenteel van strategisch belang is.

Ingres is leverancier van zakelijke open-sourcediensten en oplossingen. Het is nog wachten op onafhankelijk gefinancierde studies en onderzoeken die het beeld bevestigen

In de studie van Ingres werden IT-professionals afkomstig uit de publieke sector en IT-organisaties in Groot-Brittanni en Zweden ondervraagd over open source en informatiemanagement.

Veelzijdigheid
Open source neemt in populariteit toe. Meer dan 77 procent van de ondervraagde ondernemingen was van plan om open-sourcesoftware in de belangrijkste bedrijfssystemen in te zetten of deden dat al. Uit de onderzoeken blijkt tevens dat de veelzijdigheid en aanpasbaarheid van het open-sourcemodel het ondernemingen mogelijk maakt om met andere vendors te werken, de kosten voor databasemanagement terug te dringen en snel kritische bedrijfsapplicaties te ontwikkelen, zoals business intelligence, datawarehousing en CRM-oplossingen.

Andere bevindingen
Andere bevindingen van de onderzoeken zijn:
* Meer dan 57 procent van de respondenten is het ermee eens dat open source de kostenbesparing realiseert die nu nodig is bij IT-afdelingen;
* Meer dan 57 procent van de respondenten is van mening dat leveranciers van closed-sourcesoftware de hoge licentiekosten niet kunnen rechtvaardigen.

Bron: Persbericht Ingres Corporation

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie