NLInvesteert: Vooruitzichten voor MKB verbeteren na ‘stille’ recessie

NLInvesteert: Vooruitzichten voor MKB verbeteren na ‘stille’ recessie

Redactie Baaz

Nederland en nu ook de eurozone boeken na een lichte recessie in 2023 weer groene groeicijfers. Het herstel is voorzichtig, maar het MKB heeft reden om positiever te zijn dan een jaar geleden, stelt Dirkjan Takke, directeur van NLInvesteert, Nederlands grootste platform voor hybride financiering. “De aanvragen voor nieuwe leningen vanuit het MKB nemen sterk toe en het aantal ondernemers dat problemen ondervindt, is in onze portefeuille merkbaar aan het dalen.” 

Na negen maanden krimp realiseerde de Nederlandse economie weer een kleine plus in het laatste kwartaal van vorig jaar, en inmiddels heeft ook de eurozone de krimp achter zich. “Daarmee ligt de recessie – en daarmee de dreiging voor een neerwaartse spiraal – achter ons. Overigens was de recessie, in ieder geval voor Nederland, niet echt ingrijpend. Dankzij de lage werkloosheid verliep de recessie in betrekkelijke stilte.” 

Tijdens de recessie heeft Takke er vooral op ingezet om de ondernemers voor wie NLInvesteert de financiering heeft geregisseerd soepel door een lastig tijd te loodsen. Gelukkig kwamen er nauwelijks ondernemers echt in de problemen en bleven de rendementen van onze investeerders ook goed op peil. De inflatie lijkt inmiddels grotendeels onder controle en de koopkracht van consumenten staat er goed voor. Daarmee lijkt het MKB in beter vaarwater te komen. De sterke loonstijgingen zijn overigens nog wel een uitdaging.” 

Per einde van het eerste kwartaal 2024 biedt NLInvesteert investeerders een nettorendement van 8,5% op de leningenportefeuille, eind 2023 was dat nog 8,4%. Het aantal afboekingen bedroeg 0,5%, tegen 0,59% aan het einde van 2023.

 

Het gemiddelde netto jaarrendement op de leningenportefeuille van NLInvesteert neemt iets toe naar 8,5%. Eind 2023 bedroeg het nettorendement 8,4%. De afboekingen zijn iets afgenomen ten opzichte van eind 2023 (van -0,56% naar- 0,50%). 

 

Leningenportefeuille breekt door half miljard euro

De leningenportefeuille van NLInvesteert schoot in het eerste kwartaal van dit jaar door de half miljard euro. Inmiddels staat er voor 531 miljoen euro aan leningen uit. Daarmee heeft de MKB-financier sinds zijn oprichting in totaal voor 903 miljoen euro aan financiering bemiddeld, waarvan naast bancair geld een groot deel via het platform en via leningenfondsen met private investeerders.

Dit toont de sterke behoefte aan alternatieve financiering, stelt Takke. Banken draaien de kredietkraan steeds verder dicht. De beschikbaarheid van bancaire financiering droogt daarmee op. “De oplossing is dan vaak hybride financiering waarbij ondernemers financiering krijgen van investeerders, aangevuld met een deel bancair geld. Banken zijn in die combinatie vaker bereid krediet te verlenen, omdat de investeerders een belangrijk deel van het risico dragen”, aldus Takke.

De groeitrend werd recentelijk bevestigd door een rapport van Stichting MKB Financiering. Daaruit blijkt dat in 2023 de totale waarde van non-bancaire financiering met 27% is toegenomen, tot €5,15 miljard. Een groot deel gaat naar het MKB. Van alle MKB-financieringen tot €1 miljoen is vorig jaar 36% in non-bancair verstrekt, aldus het rapport. 

Van leningen naar equity 

Takke signaleert nog een trend in MKB-financiering. De financieringslasten voor bedrijven zijn de laatste jaren toegenomen door onder meer de stijgende rente en de terugtredende banken. MKB-bedrijven kiezen daarom vaker voor equity-financiering, waarbij ze een deel van hun aandelen verkopen.

Takke: “Verreweg de meeste private equity fondsen richten zich echter op grote ondernemingen. Bedrijven met een nettowinst onder de 1 miljoen euro vangen bot. Dat heeft onder meer te maken met een vermeend hoger risicoprofiel van kleinere bedrijven.”

NLInvesteert, van oorsprong enkel actief in leningen, is in het gat gesprongen met een eigen private equity fonds – NLI Capital - dat zich op kleinere bedrijven richt. “Het fonds groeit fors, er is inmiddels voor 18 miljoen euro gecommitteerd, we denken eind dit jaar 40 miljoen te bereiken.” 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie