Nieuwe regels voor webshops

Nieuwe regels voor webshops

Redactie Baaz
Eigen webshop? Let dan even goed op: vanaf volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden die door de Europese Unie zijn opgelegd.

Herroepingsrecht

Klanten mogen tot veertien dagen na aankoop aangeschafte producten (met uitzondering van op maat gemaakte producten en bederfelijke waar) retourneren. Als webshophouder dien je de aankoopsom plus de verzendkosten binnen eveneens veertien dagen terug te betalen. Op dit moment is dat nog dertig dagen. Let goed op dat je de klant duidelijk maakt dat hij, uitgaande van het herroepingsrecht, slechts veertien dagen de tijd heeft om de producten terug te sturen. Is hij daarvan niet op de hoogte, dan geldt namelijk een retourperiode van één jaar.

Leveringstermijn

Tenzij een koper nadrukkelijk toestemming geeft voor latere levering, moet het aankochte product binnen dertig dagen na bestelling bij de klant op de deurmat liggen. Gebeurt dat niet, dan mag de klant de bestelling annuleren zonder voor de gevolgen op te draaien.

Informeren over betalingsverplichting

Zoals meerdere landen verplichten, moeten nu ook Nederlandse webshopeigenaren klanten informeren over de betalingsverplichting die zij aangaan wanneer zij een bestelling plaatsen. Plaats bijvoorbeeld een simpele knop bij de bestelmodule met de tekst: 'bestelling met betalingsverplichting'.

Verwijzing naar garantie en klachtprocedure

Het wordt straks verplicht om informatie te verstrekken over de wettelijke garantie die geldt voor het te leveren product, evenals de klachtenprocedure die je als ondernemer hanteert.

Extra verzendkosten zijn voor de klant

Wanneer een klant het aangeschafte product retourneert, hoef je alleen de kosten voor een standaardverzending terug te betalen. Wanneer de klant een duurdere verzendmethode heeft gekozen bij aankoop, zal hij die kosten zelf moeten betalen.

De regels zullen naar verwachting uiterlijk in december 2013 worden doorgevoerd. Vanaf dat moment krijgen ondernemers een half jaar de tijd om aan de nieuwe wetten te voldoen. De regels worden opgelegd door Brussel met als doel een gelijke wet te hanteren in de verschillende landen van de Europese Unie.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie