Nederlanders voelen zich voorbereid op digitale vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst, maar harde vaardigheden ontbreken nog

Nederlanders voelen zich voorbereid op digitale vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst, maar harde vaardigheden ontbreken nog

Redactie Baaz

Nederlanders zijn redelijk optimistisch over hun digitale vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Een grote meerderheid (87%) voelt zich op zijn minst enigszins voorbereid op de digitale vaardigheden waar zij over vijf jaar over denken te moeten beschikken. Een kwart (26%) geeft zelfs aan ‘erg voorbereid’ te zijn. Over hun huidige digitale bekwaamheid is de bevolking nog positiever (92%). Desondanks lijken de meer geavanceerde digitale competenties achter te blijven. Zo geeft de meerderheid aan nog een beginner te zijn op het gebied van data science (59%), coderen en app-ontwikkeling (70%), beveiliging en encryptie (69%), datavisualisatie (68%) en kunstmatige intelligentie (74%). Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Salesforce: de Digital Skills Index 2022

De index is gebaseerd op wereldwijd onderzoek onder meer dan 23.000 werkenden en werkzoekenden in 19 landen, waaronder duizend Nederlanders. In de studie staat de huidige-, en naar verwachting toekomstige status van digitale vaardigheden vanuit het oogpunt van de beroepsbevolking centraal. Er is daarnaast gekeken naar de toegankelijkheid van middelen en de bereidheid om digitale vaardigheden te verwerven.

Veranderende banen

Volgens het onderzoek voorziet de beroepsbevolking de komende jaren verandering in de werkzaamheden. Data science, een omvattende term voor data-analyse, statistiek en modelleren, zorgt nu volgens de respondenten bijvoorbeeld al bij iets minder dan de helft (43%) van de banen voor verandering. Iets meer dan één op de tien (12%) geeft aan dat dit nu nog geen impact heeft, maar verwacht dat dat over vijf jaar anders is. Ook gaat bijna de helft van de beroepsbevolking (45%) ervan uit dat artificial intelligence (AI) een duidelijkere rol gaat spelen op het werk. 

Belangrijkste vaardigheden van nu

Verder laat het onderzoek zien dat de meeste Nederlanders de gevolgen van digitalisering al dagelijks ondervinden. 62% gebruikt bijvoorbeeld tools die virtuele samenwerking mogelijk maken en ongeveer hetzelfde aantal (63%) verwacht dat dit ook de komende vijf jaar belangrijk is voor succes op het werk. Ook geeft 60% aan dat de vaardigheid in digitale administratieve taken van belang is om vandaag de dag succesvol te zijn op het werk. Denk hierbij aan het digitaal verwerken van formulieren en het virtueel presenteren van informatie.

Door actief gebruik te maken van dit soort alledaagse, digitale tools, verbeteren ook onze vaardigheden. Zo geeft 44% aan semi-gevorderd te zijn in het gebruik van samenwerkingstools en 12% gevorderd. De vaardigheden op het gebied van digitale administratie ontwikkelen zich in eenzelfde trend: 45% voelt zich semi-gevorderd. 

Gevraagd naar hun mening over het tempo van de technologische veranderingen op de werkplek, gaf 39% van de Nederlandse werknemers aan zich 'overweldigd' te voelen, terwijl meer dan een kwart (27%) zei 'angstig' te zijn. 

“Digitalisering staat centraal in ons professionele en persoonlijke leven. Waar generaties als generatie-z en millennials zijn opgegroeid met deze ontwikkelingen, hebben anderen de verandering bij moeten benen. Het is bemoedigend om te zien dat de Nederlander vrij positief in deze ontwikkelingen staat,” deelt Michiel van Vlimmeren, SVP en General Manager bij Salesforce Nederland. “Tegelijkertijd zien we dat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan wat mensen ook overweldigt. Tellen we daar de snel stijgende vraag naar mensen in digitale beroepen bij op, alsmede het toch nog altijd hoge aandeel mensen dat niet actief aan leer- en opleidingsprogramma’s deelneemt, dan blijkt ook het grote belang hier daadwerkelijk actie in te zien.” 

Leergierige beroepsbevolking

Ondanks dat Nederlanders zich in veel categorieën nog als beginners classificeren, is het merendeel van de bevolking wel bewust bezig met scholing, laat het onderzoek verder zien. Driekwart van de Nederlanders (75%) is actief bezig zijn vaardigheden te verbeteren voor hun huidige functie. Daarnaast is ook al 69% bezig met het leren van vaardigheden die de komende vijf jaar belangrijk zullen worden. Om- en bijscholing ligt in onze buurlanden op een wat lager pitje. In het Verenigd Koninkrijk is 62% bezig met bijscholing voor nu en houdt de helft (53%) zich bezig met bijscholing voor de toekomst. In Duitsland is dit respectievelijk 68% en 57%.  

Bijna driekwart (72%) van de beroepsbevolking wil bovendien digitale vaardigheden leren ten behoeve van de carrière. Jongere generaties, zoals gen Z en millennials, zijn hier al actief mee bezig (88%). 

Michiel van Vlimmeren: “Alle bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om de digitale kloof te helpen dichten. Dit kan bijvoorbeeld door het promoten van technische carrières en daarmee het principe van een leven lang leren of de focus in het wervingsproces te leggen op motivatie en leergierigheid in plaats van traditionele diploma’s.”

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie