Nederlanders houden volgend jaar de hand op de knip en zetten meer geld opzij

Nederlanders houden volgend jaar de hand op de knip en zetten meer geld opzij

Redactie Baaz

Strenger kijken naar de eigen uitgaven en zo mogelijk minder uitgeven. Dat is een ruime meerderheid van 54 procent van de Nederlandse beroepsbevolking van plan in het nieuwe jaar.

Strenger kijken naar de eigen uitgaven en zo mogelijk minder uitgeven. Dat is een ruime meerderheid van 54 procent van de Nederlandse beroepsbevolking van plan in het nieuwe jaar. Voor 20 procent geldt dat ze zelfs ‘veel strenger’ op hun uitgaven gaan letten. Een zeer kleine minderheid van 3 procent zegt juist minder streng voor zichzelf te willen zijn en is van plan om meer uit te geven in 2024, terwijl 44 procent denkt dat hun uitgavenpatroon volgend jaar ongeveer hetzelfde blijft.

Jongeren en ondernemers/zzp’er vaker van plan minder uit te geven

Jongere mensen zijn vaker van plan zijn om minder uit te geven dan ouderen: 62 procent van de Nederlanders tussen de 20 en 39 jaar oud houdt de hand in 2024 naar verwachting meer op de knip, tegenover 48 procent van de 40- tot 67-jarigen. Verschillen zijn er ook tussen mensen in loondienst en zzp’ers/ondernemers. Van die eerste groep wil 53 procent hun uitgaven naar beneden brengen, tegenover 68 procent van de tweede groep. 

Dat een meerderheid aangeeft volgend jaar strenger op de uitgaven te zullen letten, lijkt een positief effect te hebben op de hoeveelheid geld die men van plan is opzij te zetten. Bijna de helft van de ondervraagden zegt te verwachten dat dit bedrag volgend jaar omhoog gaat: 44 procent. Slechts 10 procent wil minder opzij zetten en 46 procent verwacht dat ze net zoveel opzij zullen zetten als afgelopen jaar. Zzp’ers/ondernemers springen er hier uit: van deze groep verwacht 54 procent meer opzij te zetten.

35 procent van de ondervraagden is van plan om in 2024 specifiek voor hun pensioen meer geld opzij te zetten. Logischerwijs is dit percentage hoger (50 procent) als alleen gekeken wordt naar zzp’ers/ondernemers. Zij moeten immers zelf voor hun pensioen zorgen.

In 2023 minder geld opzijgezet als gevolg van actuele ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen bleken voor veel Nederlanders een reden om in 2023 minder geld opzij te zetten (of kunnen zetten) voor toekomstige of onverwachte uitgaven. 41 procent geeft aan dat door actuele gebeurtenissen niets is veranderd aan de hoeveelheid geld die ze opzijzetten, maar voor maar liefst 59 procent is dit wel het geval.

De inflatie wordt het meest genoemd als reden: 17 procent. De recessie komt op de 2e plaats met 14 procent en stijgende kosten door de hogere rente op de 3e plek met 13 procent. De energieprijzen waren dit jaar gelukkig veel lager dan in 2022 en deze werden dan ook door relatief weinig mensen (8 procent) als reden genoemd om in 2023 minder geld opzij te zetten.

Over het onderzoek 

Dit representatieve onderzoek is uitgevoerd door het databedrijf Dynata. Er zijn duizend mensen voor ondervraagd, die met elkaar een dwarsdoorsnede van de Nederlandse beroepsbevolking vormen.

Informatie voor de media, niet voor publicatie 

Experts van Brand New Day zijn beschikbaar om de cijfers van context en duiding te voorzien. Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een interview? Dan kunt u contact opnemen met: 

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie