Nederlander bezorgd om economie, maar tevreden over kabinet

Redactie Baaz
Het merendeel van de Nederlanders verwacht dat de economie in de toekomst verslechterd. Dat blijk uit onderzoek uitgevoerd door Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In het 'Continu Onderzoek Burgerpespectieven' meet het SCP elk kwartaal de verwachtingen van de Nederlanders over de toekomst. Volgens het onderzoek ziet nog maar 59 procent van de Nederlandse respondenten in dit kwartaal de toekomst positief in wat betreft de economie. Het vorige kwartaal was dat nog 74 procent. Ook over de samenleving is de bevolking steeds minder positief. Drie maanden geleden was nog 32 procent optimistisch over de toekomst, dit kwartaal is het optimisme gedaald naar 26 procent.

Over de politiek is meer dan de helft van de Nederlanders nog even positief als voorgaande kwartalen. Het vertrouwenscijfer voor de regering is ongeveer gelijk gebleven aan het cijfer in het tweede kwartaal. Van de ondervraagden gaf 57 procent aan de regering te vertrouwen en 63 procent zegt vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer. Opmerkelijk is dat het vertrouwen van de Nederlanders in de binnenlandse politiek vergeleken met andere Europeanen nog relatief goed is. Slechts een op de drie Europeanen zegt de eigen regering te vertrouwen.

Naast het vertrouwen in de politiek, blijven de meeste Nederlanders ook nog steeds vertrouwen houden in de vakbonden. Wel heeft de houding van de vakbonden ten opzichte van het pensioenakkoord gezorgd voor een daling van 11 procent. Vorig kwartaal gaf 70 procent nog een voldoende, dit kwartaal is dat nog 61 procent.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie