Nederland loopt achter op gebied van innovatie en ontwikkeling

Nederland loopt achter op gebied van innovatie en ontwikkeling

Redactie Baaz

Het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie gaat steeds verder achteruit, zo blijkt uit onderzoek van het CBS.

Uit het onderzoek 'Het Nederlandse ondernemersklimaat in cijfers, 2011' van het CBS blijkt dat Nederland steeds verder achterop raakt wat betreft innovatie en ontwikkeling. Niet alleen de positie op de wereldranglijst is in het geding, ook de omzet die gehaald wordt met innovatieve producten en diensten daalt.

Sinds 2006 probeert de Nederlandse regering het tij te keren, maar tot op heden is dat nog niet gelukt. Zowel absoluut, ten opzichte van de periode 2001-2005, als relatief, in vergelijking met negentien andere landen, zijn de scores voor deze belangrijke sector achteruitgegaan.

Zo geeft het Nederlandse bedrijfsleven weinig uit aan research and development (R&D), om precies te zijn minder dan één procent van het bruto binnenlands product. Alleen Spanje, Hongarije, Italië en Polen besteden nog minder.

De Nederlandse industrie zou onder andere meer moeten besteden, zo blijkt uit het investeren. In de Verenigde Staten wordt ongeveer tien procent van de toegevoegde waarde doorgesluisd naar onderzoek en productontwikkeling. In Nederland staat dit met een percentage van vijf á zes procent op een lager pitje.

Dat er minder wordt uitgegeven aan innovatie, zie je ook terug in de omzetcijfers. In 2008 lag de omzet, behaald door technologisch nieuwe en verbeterde producten, achttien procent lager dan in 2004. In Duitsland hanteren ze een sterker innovatiebeleid: dertig procent van de omzet komt vanuit innovatie.

Minister Verhagen laat weten dat het percentage voor R&D omhoog moet naar 2,5 procent. ‘Om dat te bereiken hebben we een radicaal nieuw innovatiebeleid ingezet’, aldus Verhagen. ‘We stoppen met het gieteren van subsidies. Hoewel daar ongetwijfeld mooie dingen uit voort zijn gekomen, konden we dat onvoldoende vaststellen.'

Het innovatiebeleid richt zich onder andere op creatieve starters, waar ze acht miljoen voor willen uittrekken. In totaal gaat het innovatiefonds een half miljard investeren in de komende jaren.

Het complete onderzoek kun je hier vinden.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie