'Nederland heeft geen duurzame energiehuishouding'

'Nederland heeft geen duurzame energiehuishouding'

Redactie Baaz

Nederland loopt achter op het gebied van duurzame energie.

De rapportage komt van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor het Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad. Het advies is aangeboden aan minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

In het advies geven de raden aan dat het noodzakelijk is om de transitie naar een duurzamere energievoorziening te versnellen. Dit bevordert volgens hen de Nederlandse economie. Daarnaast moet ons land zich houden aan de internationale klimaatafspraken van 2020. Met het huidige beleid kunnen we niet aan deze afspraken voldoen, stelt het rapport.

Het rapport levert kritiek op het huidige beleid van het kabinet. De overheid zet wel stappen in de richting van duurzame energie, maar beleid voor de lange termijn ontbreekt. De raden geven vijf adviezen om de transitie alsnog te versnellen.

  1. Ontwikkel een langetermijnvisie om de doelstellingen van 2020 te halen.

  2. Maak langetermijnafspraken (tot 2050) met de fossiele energiesector over de transitie naar duurzaamheid, zodat het gebruik langzaam afgebouwd wordt.

  3. Energietransitie moet 'breder' worden bekeken, waarbij ook wetenschappelijke kennis van belang kan zijn.

  4. Stimuleer markten om innovatieve energievoorzieningen te gebruiken.

  5. De barrière van wetten en regels voor energietransitie wegnemen.

Als deze adviezen opgevolgd worden, zal de energietransitie volgens de raden soepeler verlopen. Nederland kan de reductiedoelstellingen van 2020 dan eenvoudiger bereiken.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie