Mkb’ers Flevoland verwachten het vaakst omzetstijging
Mkb’ers Flevoland verwachten het vaakst omzetstijging

Mkb’ers Flevoland verwachten het vaakst omzetstijging

Redactie Baaz

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf uit Flevoland verwachten het vaakst van alle provincies het jaar af te kunnen sluiten met omzetgroei. Daarentegen verwachten de Friese mkb’ers juist te krimpen. Dit blijkt uit de monitor van Unique en TNO over het mkb.

Van de ondernemers uit Flevoland denkt 67 procent voor het einde van dit jaar groei in omzet te realiseren. Van de Friese mkb’ers rekent bijna 20 procent op een omzetdaling aan het einde van het jaar.

Omzetontwikkeling 2013

Als er gekeken wordt naar de gerealiseerde omzetontwikkeling in 2013, blijkt dat de ondernemers uit Overijssel het vaakst groei hebben gerealiseerd, namelijk 46 procent. Drenthe heeft het vaakst een krimp moeten constateren (43 procent).

Personeelsbestand

De provincie Utrecht huisvest de meeste mkb’ers die denken te groeien in personeelsaantallen. Ten opzichte van 2013 verwacht 37 procent dat hun personeelsbestand aan het einde van dit jaar is gegroeid. Drenthe en Limburg komen op dit vlak minder positief uit de bus. In deze provincies verwacht 19 procent dat het personeelsbestand kleiner wordt.

Innovatie

Op het gebied van innovatie vindt de provincie Zeeland zichzelf het meest innovatief: 55 procent van de Zeeuwse mkb’ers is het eens met de stelling: ‘Onze organisatie is vaak één van de eerste met nieuwe producten of diensten.’ Ondernemers uit Drenthe zijn het hier juist het vaakst mee oneens (43 procent). 17 procent van de Groningse ondernemers legt meer dan een half miljoen euro opzij voor innovaties. Van alle provincies geven zij het meeste uit. Hun Friese buren besteden juist het minst aan innovatie, bijna de helft (48 procent) geeft aan minder dan €25.000,- uit te geven aan innovatie.

In totaal zijn 1585 mkb’ers (tot 500 medewerkers) ondervraagd over de bedrijfseconomische ontwikkelingen en het innovatief vermogen van hun bedrijf. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de jaarlijkse MKB Marktmonitor.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie