Mkb zorgt voor nieuwe banen in de EU

Mkb zorgt voor nieuwe banen in de EU

Redactie Baaz

Tussen 2002 en 2010 zijn 85 procent van de nieuwe banen in de EU gecreëerd door het midden- en kleinbedrijf. Gedurende deze periode is de totale werkgelegenheid in de EU aanzienlijk gestegen.

Dit blijkt uit de studie van Panteia/EIM over de bijdrage van het mkb aan de werkgelegenheidsgroei in de Europese Unie. Het onderzoek is gehouden onder alle 27 lidstaten en in de landen Albanië, Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, IJsland, Israël, Liechtenstein, Montenegro, Noorwegen, Servië en Turkije. 

Uit het onderzoek blijkt dat in de periode tussen 2002 en 2010 de werkgelegenheid binnen het mkb in de EU jaarlijks met 1,9 procent in Nederland groeit. Gemiddeld groeit de werkgelegenheid in het mkb harder dan in het grootbedrijf, zowel in Nederland als in de andere deelnemende landen.

Binnen het mkb is het kleinbedrijf met 58 procent verantwoordelijk voor het hoogste percentage van de totale groei van de werkgelegenheid. De overgrote meerderheid van deze nieuwe banen wordt door nieuwe ondernemingen, jonger dan vijf jaar, gecreëerd. Nieuwe ondernemingen die actief zijn in de zakelijke dienstverlening creëerden tot meer dan een kwart van de nieuwe banen.

Een duidelijke uitzondering is de handel, waarin de werkgelegenheid in het mkb jaarlijks steeg met 0,7 procent vergeleken met 2,3 procent in grote ondernemingen. Dit komt door de sterke toename van grote handelsondernemingen, vooral in de verkoop, onderhoud en reparatie van motorvoertuigen. 

Crisis drukt het meest op het kleinbedrijf

Volgens de resultaten van een grootschalige telefonische enquête voor de studie heeft de economische crisis zijn stempel gedrukt op ondernemingen van alle grootten. Het kleinbedrijf blijkt echter het meest kwetsbaar te zijn. Als gevolg van de economische crisis in 2009-2010 is het aantal banen in het mkb gemiddeld met 2,4 procent per jaar afgenomen, tegen 0,95 procent per jaar in het grootbedrijf.

Naast de gevolgen voor de werkgelegenheid, is de algemene daling van de totale vraag naar goederen en diensten verreweg het meest belangrijke negatieve effect van de crisis. De onderzoekers schatten in dat dit effect speelt bij 62 procent van alle bedrijven in de EU, voor Nederland geldt dat voor 60 procent van de bedrijven. Volgende negatieve effecten zijn de langere betalingstermijnen van klanten en het tekort aan werkkapitaal.

Ondanks deze nadelen heeft driekwart van de ondernemingen ook positieve (neven)effecten gezien. Zo heeft de crisis voor 10 procent van het mkb per saldo voor een toename van hun omzet gezorgd. Voor Nederland is dit zelfs 14 procent. De meest genoemde voordelen zijn echter dat werknemers zich flexibeler opstellen, dat inkoopprijzen zijn gedaald en dat het makkelijker is om met andere bedrijven samen te werken.

Innovatie is een wapen tegen de crisis

Innovatie lijkt een positief effect te hebben op de werkgelegenheid. Innovatieve bedrijven, maar ook bedrijven uit meer innovatieve landen hebben een hogere werkgelegenheidsgroei. De resultaten van de enquête benadrukken dat innovatieve mkb-bedrijven - of ondernemingen in meer innovatieve economieën - minder last hebben van de crisis.

Bijvoorbeeld, in landen die matig innovatief zijn zegt 70 procent van de bedrijven te maken te hebben met een daling van de totale vraag. In landen die leidend zijn op het gebied van innovatie zegt 45 procent van de bedrijven hiermee te maken te hebben.

Bron: Europese Commissie

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie