Mkb-bedrijven kunnen tijdens de crisis snel groeien
Onderzoek SAP benoemt belangrijke factoren om uitbreiding te realiseren

Mkb-bedrijven kunnen tijdens de crisis snel groeien

Redactie Baaz
Hoewel de gevolgen van de economische crisis in tal van landen nog voelbaar zijn, is het mkb toch proactief in het uitbreiden van de organisatie.

Volgens een onderzoek van SAP, dat is uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit, denken mkb-organisaties juist vooruit en willen zij een snelle groei in de toekomst realiseren. Wat zijn volgens het midden- en kleinbedrijf de vereisten om aan de doelstellingen te kunnen voldoen? Het rapport gaat in op drie belangrijke kernwaarden.

Tekort aan middelenen financiën

Het mkb speelt een aanzienlijk grote rol in de wereldwijde economie. In de Europese Unie biedt het mkb banen aan twee derde van de arbeidsbevolking en het creëert momenteel 85 procent van de nieuwe banen. Toch worden deze organisaties wel beperkt in de benodigde middelen. Het mkb neemt dan ook een flink risico om deze middelen in financieel lastige tijden uit te breiden. Een dergelijke uitbreiding van de middelen gaat immers gepaard met de nodige kosten. Maar om te kunnen overleven in moeilijke tijden, moeten ze wel concurrerend genoeg zijn en voorrang geven aan de groei.

Hoe kan het mkb dus aan extra hulpmiddelen komen of bestaande middelen uitbreiden, zonder de organisatie vanwege extra investeringen in gevaar te brengen? Het antwoord van de respondenten is duidelijk: het mkb moet een operationeel platform opzetten dat groei mogelijk maakt, maar ook de flexibiliteit behouden die zo belangrijk is voor het management om snel in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden.

Operationele strategie

Ieder bedrijf dat groeit, komt op een gegeven moment op het punt waarbij operationele beperkingen de groei stagneren. Dan beschikken de organisaties simpelweg niet meer over voldoende hulpmiddelen om goede producten en diensten te leveren. Denk hierbij aan het ontbreken van goede technologie of te weinig personeel.

Om zo’n stagnatie in groei te vermijden, is het essentieel dat organisaties de ambitieuze doelstellingen ondersteunen met behulp van een duidelijke operationele strategie. Hierbij is het belangrijk dat zij ervoor zorgen dat de benodigde infrastructuur de groeiplannen waar kan maken. Indien het management dit platform realiseert, kan dit een verschil maken tussen de groei van tientallen werknemers naar honderden tot duizenden werknemers. En kan de winst bovendien groeien van honderden naar miljoenen euro’s.

Waaruit bestaat de operationele strategie? De eerste strategische stap is het definiëren van de toekomst van de organisatie. Het gaat hierbij niet om de groeidoelstellingen an sich, maar over de manier waarop de juiste operationele infrastructuur in groei kan voorzien. Het is essentieel om hiermee te beginnen voordat de groeiplannen een feit zijn. Bovendien geven respondenten aan dat voorspelbare processen en communicatielijnen beschikbaar moeten blijven.

Het mkb blijkt daarom vaak nieuwe organisatiestructuren op te zetten als onderdeel van hun groeistrategie. Hierbij zie je dikwijls dat de business niet over het soort systemen en structuren beschikt om investeerders het vertrouwen te geven dat de organisatie daadwerkelijk de capaciteit heeft om te groeien. Voor veel mkb-bedrijven betekent dit dat zij af willen stappen van een informele structuur rondom de directeur en juist op een formeler organisatiemodel overstappen. Deze processen zijn immers vaak gestandaardiseerd, eenvoudig te herhalen en volledig te automatiseren. Het maakt voor het mkb de weg vrij om ‘voor zichzelf te zorgen’.

Toepassen van technologie

Informatietechnologie speelt volgens de mkb-respondenten een belangrijke rol. Hiermee kunnen bedrijven een goed operationeel platform opstellen dat groei kan bewerkstelligen. Op het moment dat het mkb aan het uitbreiden is, kunnen zij zelfs een belangrijk concurrentievoordeel behalen ten opzichte van de grote organisaties. Een dergelijk voordeel is de snelheid waarin de technologie van het mkb verandert en zich ontwikkelt. Veel grotere bedrijven gebruiken namelijk oude systemen die niet goed genoeg meer functioneren.

Het mkb heeft vaak niet met deze zogenoemde legacy systemen te maken en kunnen van scratch af aan hun IT opzetten. Zij zijn in staat om te kiezen voor een goedkoop, flexibel, dynamisch en schaalbaar IT-platform. Cloud computing is hier een goed voorbeeld van, waarmee zij geen hoge investeringen hoeven te doen in hardware.

Naast de financiële voordelen halen organisaties nog meer voordelen uit de cloud. Zo hebben medewerkers een goede toegang tot managementinformatie en kunnen zij deze informatie analyseren. Het is zelfs voor de allerkleinste organisaties haalbaar geworden om Enterprise Resource Planning (ERP) en Customer Relationship Management (CRM-)systemen in te zetten op hun iPads en mobiele telefoons.

Uitbreiden personeelsbestand

Bij de groei van een organisatie hoort uiteraard een groeiend personeelsbestand. Bedrijven moeten dan ook beschikken over voldoende managers. Naast de vaardigheden en ervaring van het senior management, is het werven van personeel daarom een belangrijke succesfactor. Recruiting is cruciaal, omdat een bedrijf dan vanaf het begin het beste personeel binnenhaalt. Deze mensen bepalen in de jaren die volgen het DNA van een organisatie en dat is uiteindelijk weer belangrijk voor het toekomstige bedrijfspotentieel.

Soms is het echter lastig om de beste mensen binnen te halen, aangezien hun voorkeur vaak ligt bij een baan bij de grote en bekende ondernemingen. Daarom is het goed om na te denken over een bedrijfsomgeving die erg uitdagend is en belonend werkt. Denk hierbij aan continue mogelijkheden voor trainingen, extra activiteiten buiten werktijd en het geven van extra verantwoordelijkheid aan werknemers. Bijvoorbeeld het testen van nieuwe mogelijkheden, nieuwe procedures of nieuwe technologie een incentive, zoals het experimenteren met mobility-mogelijkheden.

Daarnaast staat de vraag centraal of een manager alleen ervaren medewerkers aan wilt nemen of juist een voorkeur heeft voor het opleiden van personeel. In het mkb-onderzoek worden beide mogelijkheden benoemd, zolang de organisatie maar beschikt over slimme HR-capaciteiten.

Op de vraag wat de lessons learnt op HR-gebied zijn, benoemen veel organisaties het belang van een goede bedrijfscultuur. Hierbij moeten organisaties de cultuur goed kunnen definiëren, identificeren en uitdragen, wat een lastige opdracht is. Op het moment dat je de cultuur niet meer in stand kunt houden, loop je het risico dat medewerkers weg gaan lopen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie