Minister Schouten schrijft brief om stikstof-uitspraak

Minister Schouten schrijft brief om stikstof-uitspraak

Redactie Baaz

Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, schrijft een brief aan de Tweede Kamer, omdat ze het niet eens is met de stikstof-uitspraak van de Raad van State. In haar brief schrijft ze dat meerdere projecten op het gebied van landbouw, woningbouw en infrastructuur dreigen te worden geblokkeerd.

Verschillende projecten en activiteiten worden de dupe van de stikstof-uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarin gezegd is dat er nog maar een bepaalde hoeveelheid stikstof uitgestoten mag worden. Bedrijven krijgen in Nederland pas een bouwvergunning als ze een stikstofplan hebben en aan kunnen tonen wat hier betrekking op heeft. Daarnaast mag een project pas gestart worden als bewezen wordt dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. 

LEES OOK: 4 redenen waarom vakantie goed is voor iedere ondernemer

Veel bedrijven in problemen door stikstof uitspraak

Carola Schouten heeft in overleg met de provincies een inventarisatie gemaakt van het aantal projecten dat in de problemen gaar komen. Nu zijn dat naar schatting 210 projecten, een aantal dat nog kan veranderen. Daarnaast zijn er ruim 3.000 bedrijven die ‘illegaal’ zouden zijn door de stikstofuitspraak. Het gaat bijvoorbeeld om projecten die eerder niet vergunnings- of meldingsplichtig waren. Denk hierbij aan projecten op het gebied van woningbouw, recreatie en landbouw.

Veel agrarische bedrijven klagen omdat zij zonder vergunning hun koeien niet de wei in mogen sturen. Ook een aantal projecten van de overheid lopen gevaar door de uitspraak, zo denken deskundigen. Bouwers van nieuwe wegen of industrieterreinen kunnen niet meer anticiperen op beoogde milieuwinsten. Alleen als behaalde doelen zijn bereikt, mag een deel van die milieuwinst worden aangewend om bijvoorbeeld uit te breiden.

Er zal nog overlegd worden met verschillende provincies over een gezamenlijke aanpak van de problematiek. Minister Schouten zal de Kamer vervolgens inlichten over de vervolgstappen die nodig zijn bij de korte termijn aanpak.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie