Minimalisering van jouw debiteurenrisico
Verklein je debiteurenrisico met factoring

Minimalisering van jouw debiteurenrisico

Redactie Baaz

Tips voor het verlagen van jouw debiteurenrisico

Als ondernemer of zzp’er is het belangrijk om altijd te zorgen voor een gezonde cashflow. Het is immers essentieel om voldoende geld in kas te hebben om te kunnen blijven investeren en groeien. Debiteurenbeheer speelt hierbij een grote rol. Wanneer jouw klanten niet op tijd betalen, kan dit een negatief effect hebben op jouw liquiditeit. Factoring kan een oplossing bieden, maar het is ook belangrijk om jouw debiteurenrisico te verlagen. In deze blog delen we een aantal tips om dit te doen.

Zorg voor duidelijke afspraken

Een goede manier om het debiteurenrisico te verlagen, is door duidelijke afspraken te maken met jouw klanten. Bespreek bijvoorbeeld vooraf de betalingstermijn en de consequenties van te laat betalen. Maak hierover ook afspraken op papier en laat de klant hier een handtekening onder zetten. Dit voorkomt onduidelijkheden en misverstanden.

Monitor de betalingstermijn

Het is belangrijk om de betalingstermijn van jouw facturen goed in de gaten te houden. Op deze manier kun je tijdig actie ondernemen wanneer een klant te laat dreigt te betalen. Stuur bijvoorbeeld een herinnering of neem contact op met de klant om te vragen naar de status van de betaling.

Voorkom onnodige disputen

Een dispuut kan zorgen voor vertraging in de betaling. Probeer daarom onnodige disputen te voorkomen. Zorg voor duidelijke communicatie en houd rekening met de wensen van de klant. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de factuur volledig en correct is ingevuld en dat de klant voldoende informatie heeft om de factuur te kunnen controleren.

Maak gebruik van kredietchecks

Een kredietcheck kan helpen om het risico op wanbetaling te verkleinen. Op deze manier kun je vooraf checken of een klant kredietwaardig is. Zo voorkom je dat je zaken doet met klanten die financieel niet stabiel zijn. 

Overweeg factoring

Factoring kan helpen om het debiteurenrisico te verlagen. Hierbij verkoop je jouw openstaande facturen aan een factoringmaatschappij. Deze maatschappij betaalt jou direct uit, waardoor je direct over het geld beschikt. De factoringmaatschappij neemt vervolgens het debiteurenbeheer over en zorgt ervoor dat jouw facturen op tijd betaald worden. Hierbij betaal je factoring kosten aan de factoringmaatschappij. Het voordeel hiervan is dat je minder tijd kwijt bent aan debiteurenbeheer en dat je sneller over het geld beschikt.

Het verlagen van jouw debiteurenrisico is belangrijk voor een gezonde cashflow. Door duidelijke afspraken te maken, de betalingstermijn te monitoren, onnodige disputen te voorkomen en kredietchecks uit te voeren, kun je dit risico verkleinen. Overweeg ook factoring als oplossing om sneller over het geld te beschikken en minder tijd kwijt te zijn aan debiteurenbeheer. Houd er wel rekening mee dat hier factoring kosten aan verbonden zijn. Door de genoemde tips toe te passen, kun je als ondernemer of zzp’er het debiteurenrisico verlagen en zorgen voor een gezonde cashflow.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie