Middeling bij wisselende inkomsten, vergeet het niet aan te vragen
Middeling voor ondernemers

Middeling bij wisselende inkomsten, vergeet het niet aan te vragen

Redactie Baaz
Veranderde je inkomen sterk de afgelopen jaren en moet je daardoor meer belasting betalen dan wanneer je inkomen in die jaren gelijkmatig was verdeeld? Maak dan gebruik van de middelingsregeling. Dat kan je een aardig zakcentje opleveren.

De middelingsregeling is er niet alleen voor als je AOW, pensioen of lijfrente krijgt. Ook als ondernemer kun je er je voordeel mee doen. En dat voordeel kan groot zijn. Middeling houdt in dat je je inkomsten uit box 1 gelijkmatig verdeelt over drie aaneengesloten kalenderjaren. De Belastingdienst past de regeling niet zelf toe, daarvoor moet je een verzoek indienen.

Ben je in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken, werk je als freelancer of ondernemer, ben je minder gaan werken, heb je onbetaald verlof opgenomen of ontslagvergoeding of belastingteruggaaf ontvangen? Bereken dan je gemiddelde inkomen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor middeling stelt de Belastingdienst enkele voorwaarden voldoen, te weten:

  • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)
  • Je kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het 'middelingstijdvak')
  • Je hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland
  • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak
  • Je moet je verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot je middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van zes weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken
  • Je stuurt je berekening van de middelingsteruggaaf mee met je schriftelijke middelingsverzoek

Let op

Heb je in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan stelt de fiscus je inkomen uit werk en woning van dat jaar op 0 euro.
Goed om te weten is dat je de eerste 545 euro van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting niet terugkrijgt. Bovendien moet je als je in één van de jaren van het middelingstijdvak 65 bent geworden, eerst een correctie uitvoeren voordat je je teruggaaf berekent.

Berekening

De Belanstingdienst heeft een heel stappenplan opgesteld om te berekenen wat je voordeel is. Makkelijker is om je eventuele teruggaaf te berekenen met de online beschikbare rekenhulpen. Bijvoorbeeld bij Berekenhet.nl.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie