Meer vrouwen in de top, maar genderevenwicht nog ver weg

Meer vrouwen in de top, maar genderevenwicht nog ver weg

Redactie Baaz

Wereldwijd zetten bedrijven stappen vooruit maar ook achteruit wat betreft (het aantal) vrouwen in leidinggevende posities.

Aanzienlijk meer bedrijven (75 procent in 2018 tegen 66 procent in 2017) hebben nu minstens één vrouw in het senior management team. Het totaal aandeel vrouwen in management teams is echter gezakt van 25 procent naar 24 procent, aldus het jaarlijkse rapport van Grant Thornton International Ltd. over vrouwen in het bedrijfsleven.

Het rapport verschijnt op Internationale Vrouwendag 2018, met in Nederland als thema #wijzijngelijkwaardig. Dit thema heeft onder andere als doel een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in politieke en economische besluitvorming te bewerkstellingen.

Het onderzoek van Grant Thornton toont aan dat beleidsmaatregelen alleen niet voldoende zijn om echte vooruitgang te boeken. Een bredere cultuur van integratie en inclusiviteit vanuit de top is nodig om veranderingen te realiseren.

Hoogste percentage vrouwen in topposities bij opkomende economieën

De stijging in het aantal bedrijven met vrouwen in het senior management is voornamelijk te danken aan opkomende economieën in Afrika (met minstens één vrouw in het senior management bij 89 procent van alle bedrijven) en Oost-Europa (87 procent). In Latijns-Amerika is de toename het grootst (van 52 procent naar 65 procent).

Maar ook in ontwikkelde regio's is er sprake van een significante toename, zoals in Noord-Amerika (van 69 procent naar 81 procent) en in de Europese Unie (van 64 procent naar 73 procent). Opkomende economieën behouden nog steeds de hoogste percentages aan vrouwen op topposities, zoals in Oost-Europa (36 procent), Latijns-Amerika (30 procent) en Afrika (30 procent).

Beleid alleen helpt niet

Het rapport van Grant Thornton onderzoekt de rol die zowel bedrijven als de overheid spelen in het bewerkstelligen van verandering. De cijfers tonen aan dat het streven naar gendergelijkheid wijdverspreid is, waarbij 81 procent van de bedrijven inzetten op gelijke beloning voor mannen en vrouwen die dezelfde functie vervullen (88 procent in Nederland), en 71 procent een non-discriminatiebeleid hanteert tijdens de werving (70 procent in Nederland).

Maatregelen ter ondersteuning van werkende ouders zijn ook populair bij bedrijven, zoals betaald ouderschapsverlof (59 procent wereldwijd en 44 procent in Nederland), flexibele uren (57 procent wereldwijd en 80 procent in Nederland) en parttime werken (54 procent wereldwijd en 90 procent in Nederland).

Genderdiversiteit senior managementteams

Er bestaat echter geen duidelijk verband tussen het beleid dat bedrijven hanteren en de genderdiversiteit van hun senior managementteams. Er is niet duidelijk één beleidsmaatregel aan te wijzen die de genderdiversiteit bevordert, en in de regio’s van bedrijven met het meeste beleid inzake gendergelijkheid – Afrika, Europa en Noord-Amerika – lopen de resultaten op het gebied van genderdiversiteit in de bedrijfstop juist sterk uiteen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie