Meer bedrijven op professionele sociale netwerken
Ondernemers meer verknocht aan professionele social media

Meer bedrijven op professionele sociale netwerken

Redactie Baaz
Bedrijven maken steeds vaker gebruik van professionele sociale netwerken. In 2015 was 61 procent met een eigen account actief op een sociaal netwerk.

Bedrijven actiever op LinkedIn

Het gebruik van professionele sociale netwerken, zoals LinkedIn, neemt niet alleen onder mensen, maar ook onder bedrijven toe. Het gebruik van professionele netwerken loopt nog wel achter op het gebruik van andere sociale netwerken en ze komen vooral in beeld vanaf 22 jaar als mensen met hun werkzame leven beginnen, zo meldt CBS

Twitter blijft achter

In 2015 was 61 procent van de Nederlandse bedrijven met een eigen account actief op een sociaal netwerk zoals Facebook of LinkedIn, aanzienlijk meer dan in 2012 (35 procent). Het gebruik van een netwerk zoals Twitter is minder gestegen, van 21 naar 30 procent. 

Reisbureaus en andere bedrijven

Voor grote bedrijven is het gebruikelijker om zich te profileren op deze sociale media dan voor kleine bedrijven. Bedrijfstakken verschillen ook veel van elkaar op dit punt. Onder andere logiesverstrekkers, mediabedrijven en reisbureaus zijn er sterk vertegenwoordigd. In deze bedrijfstakken zijn bijna negen van de tien bedrijven aanwezig op sites als Facebook en LinkedIn. Ter vergelijking: onder vervoers- en opslagbedrijven is dit aandeel 38 procent.
 
Dus, je bent als ondernemer actief op LinkedIn? Hoe gebruiken bedrijven het medium zo effectief mogelijk?

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie