Marktlink: Nederland wordt te klein voor groei mkb'ers

Marktlink: Nederland wordt te klein voor groei mkb'ers

Redactie Baaz

Nederlandse mkb-bedrijven zien over de grenzen steeds meer kansen voor expansie. Zo staat momenteel 35 procent positief tegenover de overname van of door een bedrijf in het buitenland. Dat is een groei van 25 procent in vergelijking met 2019, blijkt uit cijfers van Marktlink.

In de afgelopen jaren signaleert Marktlink een substantiële groei van zulke transacties. Een vergelijkbare ontwikkeling is zichtbaar bij bedrijven in andere Europese landen, blijkt uit aanvullend onderzoek als onderdeel van de Marktlink Monitor. In dit onderzoek komen mkb’ers uit Nederland, Duitsland, België, het Verenigd koninkrijk, Zweden en Denemarken aan het woord over de kansen die zij zien op het gebied van internationalisatie. Van de bijna 1.000 ondernemers die meededen aan het onderzoek wil 70 procent binnen tien jaren verkopen.

Nederlandse ondernemers voelen steeds minder weerstand tegen een internationale overname van hun bedrijf. Zo geven ruim vier op de tien mkb’ers aan interesse te hebben in een verkoop aan buitenlandse koper, terwijl het voor ruim een kwart weinig uitmaakt waar deze partij is gevestigd. Tegelijkertijd is het aantal mkb-bedrijven dat géén interesse heeft voor zo’n transactie aanzienlijk gedaald: van 56 procent in 2019 naar 28 procent dit jaar. De helft van de mkb’ers verkoopt het bedrijf bij voorkeur aan een overnamekandidaat die is gevestigd in één van de buurlanden of zou bij een acquisitie het eerst kiezen voor één van deze landen. Zo heeft 49 procent een sterke voorkeur voor Duitsland, in vergelijking met 32 procent voor het Verenigd Koninkrijk. 

Over de grens kijken

“Onder Nederlandse mkb-bedrijven is een sterke stijging zichtbaar van het aantal verkopen van hun bedrijf in het buitenland of de acquisities van buitenlands bedrijf”, zegt Tim van der Meer, partner en eigenaar van Marktlink. “Nederland is een volwassen overnamemarkt en als je groei wilt realiseren, betekent dit dat je over de grens moet kijken. Voor een succesvolle Buy- en Build-strategie biedt de thuismarkt minder kansen en is het blikveld verschoven naar de ons omringende landen. We zullen daarom naast de kantoren in Nederland, Duitsland en België ook kantoren in Zweden en het Verenigd Koninkrijk openen, zodat we deze bedrijven nog beter kunnen ondersteunen. Deze groei zal naar verwachting alleen maar doorzetten, ook omdat financieringsconstructies een steeds internationaler karakter krijgen. Terwijl de financiering voorheen voor 95 procent voor rekening kwam van Nederlandse grootbanken, zijn nu veel andere spelers actief op deze markt, zoals internationaal opererende schuldfondsen.”

Grotere afzetmarkten en fiscale voordelen

Een cross-border-overname is voor steeds meer Nederlandse ondernemers een aantrekkelijke optie. De belangrijkste voordelen van zo’n transactie zijn dat bedrijven kunnen profiteren van fiscale voordelen en een gunstiger ondernemersklimaat (22 procent). Eenzelfde aantal geeft aan dat zo’n acquisitie toegang biedt tot een omvangrijk internationaal netwerk en dat het hen in staat stelt een grotere afzetmarkt te bedienen. Voor ruim één op de vijf mkb’ers geldt daarnaast dat een overname het mogelijk maakt de productiekosten te verlagen en eenzelfde aantal geeft aan dat het verwerven van een bedrijf goedkoper is in het buitenland. Voor mkb-bedrijven die géén behoefte hebben aan een cross border-overname geldt dat zij in Nederland voldoende ruimte voor groei zien (27 procent), verschillen in wet- en regelgeving als een hindernis worden beschouwd (26 procent) en voor een kleine minderheid ook culturele verschillen (11 procent) en de politiek-economische situatie (10 procent) een rol spelen.

Europese overnamegolf

Het onderzoeksbureau MarketResponse heeft onderzoek gedaan in Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denenmarken onder 968 ondernemers. Hieruit blijkt dat gemiddeld 7 op de 10 ondernemers bedrijfsopvolging of -verkoop overweegt. Kijken we specifiek naar Nederland, dan blijkt dat maar liefst acht op de tien Nederlandse ondernemers de opvolging of verkoop van hun bedrijf overweegt. Met een stijging van 15 procent ten opzichte van één jaar geleden was de bereidheid om het bedrijf te verkopen in de afgelopen vijf jaar niet zo hoog. Ook lijken zij meer haast te hebben om hun bedrijf te verkopen. Het aantal ondernemers dat van plan is om het bedrijf binnen nu en twee jaar van de hand te doen, is in het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. De helft van de ondernemers geeft zelfs aan dat zij het bedrijf bij een goede prijs morgen zouden verkopen. In vergelijking met België, Duitsland, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Denenmarken blijkt een vrij stabiel beeld. Meer dan 50 procent van de ondernemers wil het bedrijf binnen 5 jaar verkopen; 70 procent binnen 10 jaar. De al jarenlang aangekondigde verkoopgolf onder mkb-ondernemers is dus geen Nederlands fenomeen, maar iets wat speelt in geheel Noord- West Europa. 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie