Klein bedrijf toont veerkracht

Kleinbedrijf Ondernemers tonen veerkracht, soms ten koste van eigen gezondheid Inbox

Redactie Baaz

Er zijn flink wat positieve signalen welke erop duiden dat het beter gaat met het kleinbedrijf. De problemen door hoge energieprijzen, personeelstekorten en tekort aan grondstoffen zijn flink toegenomen in het vierde kwartaal

Dat blijkt uit cijfers van de negende Kleinbedrijf Index (KB Index), een onderzoek van Qredits, ONL en de Hogeschool van Utrecht onder meer dan 1.000 ondernemers in het kleinbedrijf.

Veerkrachtig kleinbedrijf

Het kleinbedrijf toont veerkracht. De nettomarges zijn lichtjes toegenomen en het aantal ondernemers dat zich onder bijstandsniveau kan uitbetalen, daalt (van 36% naar 31%). Ook stijgt het weerstandsvermogen van het kleinbedrijf en daalt het percentage ondernemers dat aangeeft te stoppen van 7,6% naar 5%. Een ander positief resultaat is het feit dat significant meer ondernemers verwachten hun rekeningen op tijd te kunnen betalen.

Dat het kleinbedrijf springlevend is, bewijst de onverminderd sterke kapitaalbehoefte bij 44% van de ondernemers. Deze behoefte is het hoogst bij de technische beroepsbeoefenaren, (detail)handel, de horeca en bij ondernemers met personeel. De financieringsbehoefte blijft onverminderd hoog.

De culturele sector loopt sterk achter in omzet en ondernemersinkomen. De meerderheid heeft een omzet onder de 1500 euro en verdient onder bijstandsniveau, Desondanks voldoen ze goed aan de betalingsverplichtingen. Bedrijven in de B2B-markt doen het aanzienlijk beter dan bedrijven in de B2C-markt.

Kleinbedrijf veel risico op burn-out

Het is niet overal even rooskleurig. Slechts 45% van de ondernemers kan normaal rondkomen. Vanaf 2020 vergen de externe gebeurtenissen - zoals corona, de oorlog in Oekraïne, sterk schommelende energiekosten, hoge inflatie en minder vertrouwen in het bancaire stelsel - veel van ondernemers. Dit heeft zijn weerslag op hun mentale en fysieke gesteldheid. Eén op de zes ondernemers heeft burn-out klachten. De meest gemelde symptomen zijn voortdurende vermoeidheid, teleurgesteld zijn in mensen en slaapproblemen.

Burn-out heeft een sterke relatie met het niet op tijd kunnen betalen van rekeningen. De kans op burn-out is het hoogst als er een verhoogd ziekteverzuim in het bedrijf is en/of het bedrijf in de Randstad is gevestigd. Vooral het herstellen van de balans tussen werk en privéactiviteiten is de sleutel voor een beter welbevinden, samen met het meer ontspannen in de vrije tijd. Dus niet harder werken, maar slimmer werken.

Aanbevelingen

Hoewel dit onderzoek de veerkracht van het kleinbedrijf laat zien, is er aandacht nodig voor de gezondheidsrisico’s. De eerste aanbeveling is om landelijk meer aandacht te besteden aan preventie van burn-out bij ondernemers. Vooral bij bedrijven met een hoog ziekteverzuim en/of als ze gevestigd zijn in de Randstad. Het devies is vooral slimmer te werken en niet nog meer gaan werken. Daarnaast blijkt dat nog teveel ondernemers, namelijk 55%, net aan of net niet rond te kunnen komen. Het is onontkoombaar dat gemeentes vaker proactief het gesprek aan gaan met ondernemers over hun levensvatbaarheid.

En tot slot:

De financieringsbehoefte blijft onverminderd hoog. Juist in het kleinbedrijf daalt het aandeel bancaire financiering en is het een oproep aan de overheid om non-bancaire financiers te ondersteunen met garanties én kapitaal, zoals naar voorbeeld in de UK bij de British Business bank. Wees alert op de kwaliteit van non-bancaire financiers en waarborg deze middels de erkenning van de Stichting MKB Financiering. Juist nu is bescherming van ondernemers nog

Lees hier meer artikelen over: Ondernemen

 

afbeelding van Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie