Kan circulaire economie helpen bij watertekorten?

Kan circulaire economie helpen bij watertekorten?

Redactie Baaz

Met een verwachte 2 procent jaarlijkse groei van het wereldwijde zoetwatergebruik komt de vraag naar water snel in de buurt van het beschikbare aanbod.

Dat komt vooral omdat water in een lineair model gebruikt wordt, waarin het steeds meer vervuild raakt en ongeschikt wordt voor hergebruik. ING en kennisinstituut Deltares analyseren de potentie van de circulaire economie in het reduceren van watertekorten voor wereldwijd zes regio’s, waaronder Nederland.

Substantiële impact

Hoewel de circulaire economie watertekorten niet volledig kan opheffen, heeft het de potentie om jaarlijks 400 miljard m3 water te besparen. Dat is gelijk aan 11 procent van het wereldwijde waterverbruik en ongeveer anderhalf keer het watergebruik in de EU.

In Californië heeft de circulaire economie de potentie om het aantal jaren met verwachte watertekorten tot 2050 te halveren. De watertekorten die blijven bestaan worden bijna geëlimineerd (meer dan 90% reductie). 

Ghana heeft naar verwachting tot 2050 te kampen met 15 jaren van watertekorten. De circulaire economie kan het watertekort in 1 jaar elimineren en in de overige 14 jaar met twee derde doen afnemen. Dit bespaart jaarlijks 117 miljoen m3 water. 

In Bangladesh, met zijn zeer water intensieve textielindustrie, kan de circulaire economie de watertekorten halveren. Dit leidt tot een jaarlijkse besparing van 20 miljard m3 water. 

En hoe zit het met Nederland?

In Nederland zijn watertekorten in vergelijking met de andere regio’s minimaal. Efficiënt watergebruik draagt daaraan bij. Zo gebruikt de agrarische sector slechts 7 liter water om één euro omzet te genereren, terwijl dat wereldwijd 900 liter is. Circulariteit draagt vooral bij aan meer hergebruik van water en minder watervervuiling. De watertekorten nemen hierdoor met een kwart af wat jaarlijks 6 miljoen m3 waterbesparing oplevert.

Potentie circulaire economie

Gerben Hieminga van ING Economisch Bureau: 'Onze analyse toont aan dat de circulaire economie grote potentie heeft in het reduceren van waterschaarste. De transformatie van lineaire naar circulaire watersystemen wereldwijd is een enorme opgave, die bedrijven in de waterketen veel nieuwe kansen biedt.'

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie