Jouw rechten als ondernemer in tijden van het coronavirus

Redactie Baaz
De maatregelen die door de overheid worden ingezet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, raken ons allemaal en brengen vraagstukken met zich mee. Met de verwachting dat een economische crisis om de hoek staat, geldt dit niet op de laatste plaats voor ondernemers. Zij moeten voor onbepaalde tijd business continuïteit zien te waarborgen met beperkte middelen en oplossingen vinden voor medewerkers die (ziek) thuis zitten of werken en gecancelde opdrachten.

 Loonstein Advocaten geeft antwoord op een aantal van de meest gestelde vragen.

Wat kan ik doen als ik onvoldoende werk heb voor mijn medewerkers?

Het kabinet is gekomen met een noodpakket om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Voor ondernemers is een belangrijke maatregel de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Het UWV kan hiervoor een voorschot ontvangen. Er kan een aanvraag worden ingediend voor werknemers met zowel een vast als een flexibel contract. De NOW vervangt tijdelijk de regeling voor werktijdverkorting (WTV). Als je al een werktijdverkorting-aanvraag hebt ingediend, dan wordt deze automatisch omgezet in aan aanvraag voor NOW. Je hoeft daar zelf verder geen actie voor te ondernemen.

Moet ik loon doorbetalen indien mijn werknemers thuis in quarantaine zitten?

Ja. Hierbij gelden de normale wetten en regels voor doorbetaling van loon tijdens ziekte - werkgevers dienen door te betalen. Door de verschillende maatregelen die de overheid heeft genomen met het noodpakket zullen voorlopig wel de meeste kosten door de overheid worden gedekt.

Kan ik mijn werknemers dwingen om thuis werk te verrichten indien zij in quarantaine zitten?
Indien een werknemer thuis zit omdat hij of zij zelf symptomen heeft (lees: ziek is), kan je diegene niet dwingen om te werken. Echter, als een werknemer uit voorzorg in quarantaine zit, bijvoorbeeld omdat hij of zij in contact is geweest met iemand die mogelijk besmet is, maar zelf geen symptomen heeft, kun je in principe van de werknemer wel verlangen dat er vanaf huis wordt gewerkt.

Kan ik mijn werknemers verplichten op andere tijden te werken of andere werkzaamheden dan normaal te verrichten?

In principe dien je als werknemer voornamelijk te doen wat volgt uit de arbeidsovereenkomst. Dat geldt voor werktijden en ook voor de werkzaamheden. Beide partijen dienen echter altijd redelijkheid te tonen in de houding naar elkaar, zeker in deze tijden. De huidige omstandigheden vragen om flexibiliteit van zowel werkgever als werknemer. Een verandering van werktijden kun je als werkgever dus opleggen, maar denk hierbij ook aan je medewerker. Hetzelfde geldt voor een verandering in werkzaamheden. Het verschilt per situatie of de verandering door de beugel kan of niet. Goed overleg over werktijden, werkzaamheden en eventuele alternatieven tussen jou en je personeel is hierbij de manier om alles in goede banen te leiden.

Mijn opdrachtgevers zeggen de opdracht op, terwijl de overeenkomst al was getekend. Kan ik de schade verhalen?

Helaas is op deze vraag geen algemeen antwoord te geven. Artikel 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat iemand schadeplichtig is, indien hij tekortkomt in de nakoming van de verbintenis. Met andere woorden: als je niet levert wat je hebt toegezegd, dan ben je schadeplichtig. Als jij de dienst (goed) levert, zal de opdrachtgever moeten betalen. Wel is er een uitzondering en this is where it gets tricky. Er is namelijk geen verplichting tot schadevergoeding als de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend. Als er sprake is van overmacht, is de opdrachtgever dus niet verplicht tot het vergoeden van de schade. Een groot deel van de annuleringen die nu plaatsvinden zijn vermoedelijk een kwestie van overmacht, wat betekent dat je geen nakoming of schadevergoeding van de andere partij kunt verlangen. Maar er kunnen zeker ook gevallen zijn waarin dit wel mogelijk zijn, ook in deze chaotische tijd. Wil je dit zeker weten? Dan is contact met een advocaat om jouw specifieke zaak te beoordelen raadzaam.

Met de maatschappelijke en economische achterklap van de ontwikkeling, zijn juridische conflicten (bijna) niet te ontwijken. Raadzaam is om niet alleen je eigen belangen in het oog te houden, maar ook die van je medewerkers en zo te proberen om een oplossing te vinden. Om je rechtspositie zo sterk mogelijk te houden is duidelijke, schriftelijke communicatie key. Zo kun je (later) laten zien dat je altijd het beste hebt willen maken van de situatie.

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie