Investeren in valuta gaat niet zonder slag of stoot

Investeren in valuta gaat niet zonder slag of stoot

Redactie Baaz
De grootste valutarisico’s op een rij

Door: Dirk Croonen, Head of FX Dealing bij Ebury

Het is anno 2022 een belangrijke trend: investeren in cryptomunten of (buitenlandse) valuta en beleggen. Veel mensen doen eraan of zijn er inmiddels mee begonnen. Maar aan al deze investeringen kleven een hoop risico’s. Zo hebben veel mensen hun geld zien verdampen aan de val van de Turkse lira. In slechts een paar dagen tijd werd de Turkse munt 20 procent minder waard ten opzichte van onze euro.

Wie wil investeren in verschillende soorten valuta, zal zich goed moeten inlezen in de risico’s die dit met zich mee brengt. Veel organisaties en mensen zijn zich hier niet van bewust. Door het juiste advies kunnen risico’s zoveel mogelijk worden geminimaliseerd. Maar wat zijn de grootste valutarisico’s en hoe ga je ze tegen? Hieronder volgen de vijf belangrijkste risico’s met de bijbehorende tips:

1) Volatiliteit van valuta

Iedere organisatie die transacties doet in buitenlandse valuta, stelt zichzelf bloot aan de volatiliteit van valutamarkten. Op deze koersen heeft men geen invloed en dat brengt risico’s met zich mee. De enige zekerheid die er is: de markt beweegt altijd. De vraag is alleen in welke richting en hoe sterk? Expliciete gebeurtenissen zoals de coronacrisis zorgen ervoor dat er veel beweging komt in de wisselkoers. Het is dus aan te raden in een periode van relatieve kalmte je risico’s af te dekken. De beste methode is het afsluiten van een valutatermijncontract. Dit is een afspraak tussen twee partijen om op een bepaalde datum in de toekomst tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen of verkopen Hierdoor wordt het wisselkoersrisico weggenomen. Met valutatermijncontracten kan de koers voor een valutatransactie tot vijf jaar worden vastgelegd, waardoor transacties voorspelbaarder worden en de negatieve effecten van volatiliteit worden gereduceerd.

2) Volatiliteit van exotische valuta’s

Transacties in exotische valuta’s brengen extra risico’s met zich mee. De marktbewegingen zijn vaak groter en minder voorspelbaar. Door de beperkte vraag en marktdiepte zijn exotische valuta relatief illiquide. Banken zijn geneigd om hiervoor een grotere marge in de koers te verrekenen. Een speciale manier van hedgen biedt hierin de oplossing.

Een buitenlandse leverancier verhoogt vaak zijn prijzen wanneer hij niet in zijn eigen valuta factureert. Dit doet hij om zijn winstmarges te beschermen. Hierbij ontvangt de leverancier bij een slechte wisselkoers een eerlijke prijs voor zijn product. Het gevolg: buitenlandse klanten betalen meer voor hetzelfde product. Wanneer de importeur zelf een valutatermijncontract afsluit, kan hij de lokale valuta tegen een vastgelegde koers inkopen. Nu het wisselkoersrisico voor de leverancier wegvalt, kan de importeur een betere prijs bedingen.

3) Internationale transacties

Naast het risico van handelen in valuta’s is er het risico van internationale transacties. Het kan gaan om gebrek aan toegang tot de valuta, grote volatiliteit die de transactie bemoeilijkt of juridische belemmeringen. Grote banken brengen extra kosten in rekening om deze risico’s bij je transacties af te dekken. Heeft een bank weinig of geen ervaring in het betreffende land, dan kan je zomaar onnodig meer betalen.

Het is ingewikkeld om transacties in exotische valuta’s te doen. Dit komt omdat er minder in gehandeld wordt en het monetair beleid wordt bepaald door landen waar het risico groter is. Door samen te werken met een valuta-aanbieder met een ervaren operationeel team kom je al een heel eind. Zo’n team beschikt meestal over een betrouwbaar netwerk dat ervoor zorgt dat je betalingen aankomen.

4) Kennis en begrip van de markt

Wisselkoersen willen nog wel eens snel veranderen. Het is dan ook van cruciaal belang dat je over de juiste marktkennis beschikt en dat je snel kunt reageren op veranderingen. Het kopen en verzenden van valuta’s brengt voor iedere organisatie risico’s met zich mee. Door patronen te herkennen, kun je vroegtijdig maatregelen nemen. Daarnaast dien je rekening te houden met macro-economische ontwikkelen, zoals de koopkracht, inflatie en de overheidssaldo’s en -schuld. Dit zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op de (inter)nationale valutamarkt. Met juiste marktkennis op zak ben je beter beschermt. Toch zijn er een hoop mensen die geen tijd of kennis hebben om zich goed te kunnen verdiepen in de markt. Betrek er daarom een specialist bij met de kennis en ervaring in de valutamarkt waarop je handelt. Zo krijg je advies waar je op moet letten en ontvang je een scenario voor verwachte toekomstige veranderingen in de valutamarkt.

5) Veiligheid

Het opbouwen van een vertrouwensband met een valutaspecialist kost tijd. Toch zijn er bepaalde checks die je kunt uitvoeren. Wie in valuta’s handelt, heeft vaak te maken met risico’s waar geen enkele controle over is. Veiligheid hoort daar echter in geen geval bij. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de bedragen die je verzendt. Je kunt jezelf indekken door samen te werken met een geregistreerde broker.

Financiële dienstverleners in Nederland dienen zich aan de Nederlandse wet te houden. Zorg er dan ook voor dat je op de hoogte bent aan welke wetten er zijn en waar financieel adviseurs rekening mee moeten houden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Actief meedoen op de internationale valutamarkt is geen makkelijke taak. Ga dan ook goed voorbereid te werk. Je wilt namelijk niet dat je investeringen in rook op gaan door een verkeerde transactie. Met deze tips zorg je ervoor dat je verantwoord kunt deelnemen op de valutamarkt.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie