Internationale Vrouwendag: aandeel vrouwelijke ondernemers stijgt verder

Internationale Vrouwendag: aandeel vrouwelijke ondernemers stijgt verder

Redactie Baaz

Het aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland stijgt fors, van 441.734 in 2013 tot 715.383 in 2022, een toename van 62%. Het aandeel vrouwen op het totaal aantal ondernemers stijgt veel minder hard, van 51 vrouwen op 100 mannen in 2013 (34%) tot 59 op 100 in 2022 (37%). Dit blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

Dr. Josette Dijkhuizen, gespecialiseerd in ondernemersvraagstukken, laat op Internationale Vrouwendag 2022 haar licht schijnen op vrouwelijk ondernemerschap: ‘Het verschil met mannen is kleiner geworden en het aandeel vrouwen in topfuncties is langzaam gestegen, blijkt uit de laatste Emancipatiemonitor uit 2020. Aan de andere kant, het verschil in uurloon van vrouwen en mannen is gelijk gebleven en nog steeds nemen vrouwen het leeuwendeel van de (mantel)zorgtaken op zich. Er is dus echt nog werk aan de winkel als we streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen.’

Overigens wordt de veronderstelling dat vrouwen meer parttime gaan ondernemen als ze kinderen krijgen, niet bevestigd door de KVK-data. Er zijn over de gehele linie wel meer vrouwen dan mannen die parttime ondernemen (het percentage vrouwelijke parttime ondernemers is ruwweg 10% hoger), maar er is geen duidelijke stijging te zien vanaf 30 jaar.

De KVK-cijfers onderschrijven ook niet de conclusie uit een recent ABN AMRO-onderzoek dat vrouwen vaker en eerder stoppen met hun onderneming dan mannen. De verhouding stoppers per 100 starters tussen mannen en vrouwen geeft door de tijd heen een vergelijkbaar beeld te zien. Gemiddeld stoppen zelfs iets meer mannen dan vrouwen.

kvk, kamer van koophandel, ondernemers, vrouwelijke ondernemers

Sociaal ondernemerschap

Volgens Dijkhuizen blijven vrouwen op het gebied van ondernemerschap de komende jaren in opmars. ‘De toename gaat zich de komende jaren nog verder ontwikkelen, verwacht ik. Zeker met het oog op het toenemend belang van sociaal ondernemerschap en het groeiend aantal sociale ondernemers in Nederland.’

Dijkhuizen stelt dat er voldoende aangrijpingspunten zijn om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren. ‘Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig maar verschillend. Ze hebben verschillende bedrijven, doen dingen op een andere manier en communiceren vaak wat anders. Die diversiteit kunnen we stimuleren en omarmen zodat ondernemers hun eigenheid goed kunnen inzetten.’

Sectoren

Uit de KVK-cijfers blijkt dat de meesten vrouwelijke ondernemers zijn te vinden in ‘zakelijke diensten’ (24% in 2021) en ‘gezondheid’ (19%). ‘Persoonlijke dienstverlening’ (12%) is met enige afstand derde. ‘Nog steeds is het beeld dat vrouwelijke ondernemers vooral werkzaam zijn in de sector persoonlijke dienstverlening, zoals schoonheidsverzorging en haarverzorging, maar dat moeten we toch echt nuanceren’, stelt Dijkhuizen. ‘Van alle ondernemers in deze sector is weliswaar het overgrote deel vrouw, maar binnen de gehele groep vrouwelijke ondernemers is maar 12% van hen in deze sector actief.’

Advies

Dijkhuizen heeft tenslotte nog enkele adviezen aan vrouwen die graag willen gaan ondernemen: ‘Laat je niet beperken door het feit dat je wellicht geen vrouwelijk rolmodel hebt of door het adagium dat vrouwen geen toegang hebben tot kapitaal. Veel bedrijven starten met zeer beperkt budget en kijk naar de kansen, die zijn er! Als we blijven benadrukken dat vrouwen geen of beperkt toegang hebben tot kapitaal dan werkt dat mogelijk als een te grote belemmering om te starten. Dat wil niet zeggen dat die barrière er niet is, die is er wel degelijk, maar laten we veel meer inzetten op de kansen die er wel zijn. Tenslotte heeft niet iedere starter een ton nodig om een begin te maken.’

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie