Hoe bedrijven talent kunnen loslaten en tóch vasthouden

Hoe bedrijven talent kunnen loslaten en tóch vasthouden

Redactie Baaz

Tekst: Michiel van Vlimmeren SVP & General Manager Nederland bij Salesforce

De afgelopen twee jaar is onze manier van werken drastisch veranderd en bedrijven staan voor een grote uitdaging: hoe creëer je een gezonde bedrijfscultuur in een hybride, digital-first werkomgeving die talent zowel aantrekt als behoudt? Werknemers hebben hoge verwachtingen; ze willen veel flexibiliteit, een goede werk/privé balans en de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen. 

Het is aan de organisaties om manieren te vinden aan deze wensen te voldoen, vaak door (meer) te investeren in verbinding en kennis. Zónder vrijheid te beperken en mét inachtneming van verschillende leerprofielen binnen een organisatie.

Flexibiliteit staat centraal

Werknemers zijn eraan gewend geraakt hun tijd zelf in te delen en willen deze flexibiliteit niet meer kwijt. Velen hebben, terecht of onterecht, de verwachting dat ze enkel naar kantoor hoeven te komen als het hen uitkomt. Nu de kantoren weer open zijn, blijven ze - waar werkgevers hiertoe de ruimte bieden - veelal op afstand werken waardoor sociale interactie geen, of in ieder geval een veel minder, integraal onderdeel is van hun werk. Dit maakt het lastiger om je verbonden te voelen met je werk en je collega’s, terwijl dit juist zo belangrijk is. Werknemers die wel naar kantoor gaan, willen op de dagen dat ze er zijn hun team of collega’s ontmoeten. Kortom, ze moeten die sociale ontmoetingen echt plannen.

Als leiders staan we voor de uitdaging om een werkplek te creëren die het beste van de fysieke en digitale wereld combineert, werknemers in staat stelt verbonden te zijn met elkaar en het bedrijf en die tegelijkertijd rekening houdt met een gezonde werk-privé balans. Geen eenvoudige taak in een toenemend hybride en digital-first werkomgeving.

Terwijl flexibiliteit wat betreft waar en wanneer te werken essentieel blijkt voor medewerkerstevredenheid, is het net zo belangrijk om duidelijke afspraken te maken over hoe je die flexibiliteit inricht. Verbinding kun je stimuleren, bijvoorbeeld door een vaste dag op kantoor af te spreken en regelmatig face-to-face meetings in te plannen. Door elke teamleider deze afspraken te laten maken en vast te leggen, veranker je dit consistent in de gehele organisatie.

Flexibel werken heeft echter ook nog andere uitdagingen. Volgens onderzoek is het aandeel verzuim door psychische klachten flink gestegen sinds corona. Flexibiliteit betekent namelijk niet dat werknemers geen stress meer ervaren of dat de werkdruk automatisch vermindert. Het is belangrijker dan ooit dat managers hun teamleden goed in de gaten houden en regelmatig overlegmomenten inplannen, niet alleen om werk te bespreken maar juist ook om door te vragen om te horen hoe het met hen gaat qua gezondheid en welzijn. 

Terwijl veel medewerkers vanuit huis willen werken, maakt dat het juist vaak moeilijker om afstand te nemen van werk en zijn de grenzen tussen werk en privé vervaagt. Wij kunnen onze medewerkers bijvoorbeeld helpen hun werkdag goed af te sluiten en onbereikbaar te ‘durven zijn’. Ook is het belangrijk medewerkers de juiste handvaten te geven om stress tijdig te herkennen en er op de juiste manier mee om te gaan.

Talent koesteren met groeimogelijkheden

Elke werknemer wil zich verder ontwikkelen en het gevoel hebben dat er mogelijkheden zijn om vooruit te komen op het werk. Op dit moment liggen er grote kansen om te groeien op het gebied van digitale vaardigheden. Uit de 2022 Global Digital Skills Index van Salesforce blijkt dat wereldwijd bijna drie op de vier mensen denken dat ze niet over de middelen beschikken om de digitale vaardigheden te leren die nodig zijn om te slagen. Voor bedrijven ligt hier dus een grote kans bij het vasthouden van talent. Door meer te investeren in de digitale vaardigheden van werknemers krijgen werknemers de kans om te groeien, waardoor de kans groter is dat ze zich goed voelen in hun werkomgeving.

Bij het opstellen en inrichten van ontwikkeltrajecten past ook een bewustzijn en kennis van verschillende leerprofielen in een organisatie. Op basis van ons onderzoek heeft Salesforce zes digitale leerprofielen opgesteld, die toepasbaar zijn op de wereldwijde beroepsbevolking. Deze profielen, onderverdeeld in drie categorieën - toekomstgericht lerende, nominaal lerende en mensen die zich oriënteren aan het bekende - zijn gebaseerd op overeenkomsten in leergedrag, en geven zowel werknemers als bedrijven inzicht in de manier waarop mensen leren, zodat ze effectiever en sneller kunnen bijscholen. Zo zijn toekomstgericht lerenden vaak bijzonder proactief in het zoeken naar de beste mogelijkheden voor bijscholingen en kunnen zij het beste visueel leren terwijl mensen die zich oriënteren aan het bekende wel willen leren, maar vaak wat meer begeleiding nodig hebben. Als we werknemers bijscholen en helpen ontwikkelen op een manier die aansluit bij hun profiel, verhoogt dat niet alleen hun kennis maar ook hun vertrouwen in het bedrijf.

Flexibiliteit, welzijn en opleiding zijn drie essentiële ingrediënten voor de creatie van een betere werkcultuur in een digital-first wereld. Als bedrijven daarbij nog slagen echte verbinding tussen werknemers te stimuleren, staat hun toekomst als succesvolle organisatie met gemotiveerde en blijvende werknemers niets meer in de weg.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie