Het is weer tijd om een VAR aan te vragen, maar welke eigenlijk?
Tijd voor een nieuwe VAR, maar welke?

Het is weer tijd om een VAR aan te vragen, maar welke eigenlijk?

Redactie Baaz

Vanaf 1 september kun je voor aankomend jaar weer een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen. Als je die niet automatisch ontvangt tenminste. Vraag je dezelfde aan als anders of is het tijd voor een nieuwe variant?

Terwijl we ons nog steeds afvragen waarom de VAR nog altijd zo'n omslachtige regeling betreft, is het alweer tijd voor de aanvraag voor je nieuwe VAR. Die blijft net als je vorige één kalenderjaar geldig. Maar hoe zat het ook alweer met die verschillende varianten? Zit je nog wel goed? Tijd voor een overzicht. 

De VAR geeft aan hoe de Belastingdienst jouw inkomsten beoordeelt: als winst uit onderneming, als inkomsten uit dienstverband of als resultaat uit overige werkzaamheden. Om het ingewikkeld te maken zijn er vier soorten VAR's:

VAR-wuo: winst uit onderneming
VAR-dga: werkzaamheden voor een vennootschap
VAR-row: resultaat uit overige werkzaamheden
VAR-loon: inkomsten uit een dienstbetrekking

VAR-wuo of VAR-dga

Als freelancer krijg je waarschijnlijk een VAR_wuo of VAR-dga, daar zal je ook het meeste baat bij hebben. In het begin kun je nog te maken hebben met de VAR-row (zie hieronder), de VAR-loon wijst op loondienst waar jij als zelfstandige niets mee te maken hebt. Met de VAR-wuo en VAR-dga hoeven je opdrachtgevers geen premies en loonheffing te betalen omdat de Belastingdienst je inkomsten ziet als winst uit onderneming. De voorwaarden die hierbij gelden:

Je doet het werk waarvoor je een VAR hebt gekregen. Als je een VAR voor fotografie hebt, mag je dus niet zomaar gebruiken voor een opdracht als IT'er.
Je doet het werk terwijl de VAR geldig is (dat is één kalenderjaar)
Je opdrachtgever heeft in zijn administratie een kopie van je legitimatiebewijs en je VAR

VAR-row: geen winst uit onderneming, geen loon

Heb je alleen af en toe een opdracht? Dan krijg je waarschijnlijk een VAR-row en ziet de Belastingdienst je situatie als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Je opdrachtgever moet zelf kijken of er bij de specifieke opdracht die je voor hem doet sprake is van een dienstverband. Zo ja, dan moet hij loonheffing en premies betalen. De Belastingdienst kan achteraf constateren dat er toch sprake was van een dienstverband. Deze variant kan voor jou in het begin gelden wanneer je nog niet veel opdrachten hebt. Zorg dan wel op tijd dat je een van de twee bovenstaande verklaringen aanvraagt wanneer je daarvoor in aanmerking komt. Daar heb je zelf ook meer aan.

Aanvragen

Een VAR kun je online of via een formulier aanvragen bij de Belastingdienst. Deze bepaalt welke VAR je krijgt. De VAR ontvang je binnen acht weken en is één jaar geldig. Als je het niet eens bent met de VAR die je krijgt toegewezen kun je bezwaar maken. Nadat je drie jaar lang dezelfde VAR krijgt, ontvang je automatisch een nieuwe. 

Bron en informatie: www.kvk.nl en www.belastingdienst.nl

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie