Het belang van succesvolle pensioencommunicatie

Het belang van succesvolle pensioencommunicatie

Redactie Baaz
In principe zijn alle arbeidsvoorwaarden van belang, maar er is één voorwaarde die extra aandacht verdient. Dat is de pensioenregeling, want het gros van de werknemers heeft geen idee hoe deze precies in elkaar zit.

Overigens is de pensioenregeling een van de secundaire arbeidsvoorwaarden die onderdeel uitmaken van goed werkgeverschap. Daarom is het extra belangrijk om in succesvolle pensioencommunicatie te voorzien.

Verantwoordelijkheid voor eigen pensioen

Succesvolle pensioencommunicatie is onder meer van belang om werknemers zichzelf voor het eigen pensioen verantwoordelijk te laten voelen. Voor veel werknemers ligt het pensioen ver in de toekomst en staat deze groep er niet echt bij stil. Toch is dat wel belangrijk, omdat werknemers zelf keuzes dienen te maken. Bijvoorbeeld als het doel in de toekomst is om eerder met pensioen te gaan. Dan is het wel belangrijk om te weten hoe de pensioenregeling in elkaar zit en wat de inkomsten zijn bij een vervroegd pensioen. Of misschien wil een werknemer wel langer doorwerken, waarbij het ook van belang is om te weten wat de mogelijkheden zijn.


Invloed van gebeurtenissen op pensioen

Er zijn meer redenen waarom succesvolle pensioencommunicatie belangrijk is. Wat te denken van gebeurtenissen die in het leven plaatsvinden, zoals een huwelijk of een scheiding. Dat zijn gebeurtenissen die mogelijk invloed hebben op het pensioen. Of wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen als een werknemer overlijdt en de partner achterblijft? Het is voor werknemers prettig om te weten welke gevolgen er zijn voor het pensioen bij bepaalde gebeurtenissen in het leven.

Pensioenregeling bespreken als onderdeel van arbeidsvoorwaarden

De pensioenregeling communiceren naar werknemers is al mogelijk vanaf het allereerste begin. Bijvoorbeeld op het moment dat de secundaire arbeidsvoorwaarden bij een mogelijke indiensttreding op tafel komen. Het salaris is natuurlijk belangrijk net als een auto van de zaak, maar de pensioenregeling verdient ook direct de nodige aandacht. Niet alleen het huidige inkomen is namelijk van belang, maar ook het inkomen in de toekomst als er sprake is van met pensioen gaan. Bovendien is zo aan werknemers duidelijk te maken hoe hoog de pensioenpremie is, maar ook wat daar tegenover staat. De pensioenregeling is uiteraard in de arbeidsvoorwaarden opgenomen, maar het is ook handig om een beknopte versie aan werknemers te verstrekken. Daar kan dan de belangrijkste informatie over de pensioenregeling op komen te staan.

Informatie verstrekken aan bestaande werknemers

Naast het informeren van nieuwe werknemers geldt dat het ook aan te raden is om bestaande werknemers voor te lichten over de pensioenregeling. Dat kan bijvoorbeeld door een algemene informatieve bijeenkomst te organiseren in combinatie met informatie die specifiek op de pensioenregeling van toepassing is. Bij veranderingen, zoals een nieuwe pensioenregeling is het ook belangrijk om werknemers persoonlijk op de hoogte te stellen. Dat is mogelijk door de informatie in een e-mail te versturen. Door succesvolle pensioencommunicatie toe te passen, worden werknemers zich meer bewust van het eigen pensioen. Informatieverstrekking schept bijvoorbeeld ook duidelijkheid, zoals over de vraag waarom een werknemer zoveel pensioenpremie betaalt. Bij heldere informatie begrijpt de werknemer dat het toekomstige pensioen een grote waarde vertegenwoordigt.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie