Het belang van bedrijfscontinuïteit in een periode van wereldwijde onrust

Het belang van bedrijfscontinuïteit in een periode van wereldwijde onrust

Redactie Baaz
Auteur: Kate Fulkert, Director bij Vertiv

Internationale organisaties moeten voortdurend risico's in de gaten houden en inschatten in hoeverre deze van invloed zijn op de bedrijfsactiviteiten, medewerkers, toeleveringsketen en klanten. Deze huidige – alsmaar veranderende – maatschappij vraagt ook om een andere aanpak van crisismanagement.

Crisismanagement in een wereld met toenemend risico

De lijst met risico’s binnen bedrijven wordt steeds groter en deze risico’s zijn vaak afhankelijk van ontwikkelingen van buitenaf. Er zijn nieuwe bedreigingen die de bescherming van onze bedrijven en netwerken voortdurend complexer maken. Ook nu die netwerken zelf steeds complexer worden. Neem bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, die naast burgerlijke onrust ook wereldwijd dramatische gevolgen voor bedrijven heeft veroorzaakt, zoals de inflatie en de verhoging van energieprijzen. De toeleveringsketens komen onder druk te staan en de communicatie wordt belemmerd. Het belast de bestaande systemen en creëert een omgeving die aantrekkelijk is voor cybercriminelen. Ook blijft de burgerlijke onrust niet beperkt tot Oekraïne en de omliggende landen. We hebben gezien hoe de boerenprotesten de toeleveringsketens tot stilstand hebben gebracht en hoe verschillende demonstraties de toegang tot werkterreinen en transportroutes hebben beperkt. Daarom is het van essentieel belang om bedrijfscontinuïteits- en noodherstelplannen ontwikkelen.

Dit alles speelt zich af te midden van een verschuiving van werken op kantoor naar hybride werken, wat het communiceren met medewerkers in een noodsituatie lastiger maakt. Daarnaast betekent een verdeeld personeelsbestand een toename van het aantal netwerkeindpunten, en elk eindpunt vormt een risico voor de cyberbeveiliging. Maar met de juiste planning kan het ook een aanwinst zijn voor het managen van bedrijfscrises.

Voorbereidingsplan voor noodsituaties

Belangrijk om hierbij te onthouden: een hybride workforce betekent niet dat je als werkgever niet meer verantwoordelijk bent voor de veiligheid van medewerkers. Integendeel zelfs. Door middel van onderstaande acht punten kun je deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk op je nemen:

1. Risicobeoordeling

Voeg een onderdeel aan de risicobeoordeling toe om regelmatig potentiële dreigingen te identificeren en bedenk hoe deze kunnen worden opgelost. Als er een inherent risico aanwezig is op de werklocatie, kan de locatie of kunnen bepaalde werkzaamheden dan worden verplaatst om dat risico te verkleinen?

2. Evacuatieplan

Nu meer medewerkers op afstand werken, moeten bedrijven opleidingen aanbieden om hen te leren hoe ze zelfstandig op een crisis moeten reageren. Zorg ook dat het evacuatieplan voor het bedrijfspand up-to-date is en deel de plattegronden met eerstehulpverleners.

3. Back-up van gegevens

Ook hier verandert het proces naarmate de werkplekken van medewerkers verschuiven. Automatische back-ups op locatie moeten mogelijk handmatig worden gestart en het back-uppen van gegevens naar de cloud moet worden gehard tegen cyberbedreigingen.

4. Bereid je voor op communicatiestoringen

Stel lijsten op met de beschikbare communicatiemiddelen voor alle medewerkers en geef vroegtijdig instructies in het geval van communicatiestoringen. Medewerkers moeten nuttige apps op hun telefoon installeren zodat ze op de hoogte zijn van verstoringen en hierop kunnen anticiperen, ook zonder instructies van de werkgever.

5. Personeel voor noodsituaties

Tegenwoordig werken steeds meer bedrijven hybride. Dit betekent dat er steeds minder mensen op de werklocatie aanwezig zijn, wat extra werk oplevert voor het personeel dat wel aanwezig is op het moment dat er een noodsituatie uitbreekt. De personeelsbezetting voor noodgevallen is tegenwoordig meer afhankelijk van de werkdruk dan van de locatie.

6. Neem contact op met leveranciers

Wanneer er een calamiteit binnen een organisatie is, lopen toeleveringsketens in communicatie vaak achter. Leveranciers en stakeholders zijn afhankelijk van jouw organisatie én andersom. Om deze reden loont het om te overwegen om verkopers en leveranciers toe te voegen aan massameldingsystemen.

7. Zorg voor back-ups in teams

Door de shift in werkplekken is het van belang om extra capaciteit in de teams te hebben. Als één persoon op afstand werkt en geen bijdrage kan leveren, zorg dan dat er iemand stand-by staat.

8. Houd rekening met de opportunisten

Chaos biedt dekking voor cybercriminelen. Met de verschuiving naar werken op afstand is het trainen van medewerkers in best practices op het gebied van cybersecurity belangrijker dan ooit.

Bedrijfscontinuïteits- en noodherstelplannen zijn inspanningen die regelmatig moeten worden bijgewerkt. De wereld verandert snel, wat overeenkomstige veranderingen teweegbrengt in de manier waarop we werken of waarop onze beveiliging in gevaar wordt gebracht. Neem contact op met partners voor kritieke digitale infrastructuur om crisismanagementplannen te ontwikkelen die jouw bedrijf zo veilig mogelijk houden.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie