Help, mijn werknemer heeft een ongeval!

Help, mijn werknemer heeft een ongeval!

Redactie Baaz
Je werknemer raakt betrokken bij een ongeval en raakt daarbij gewond. Daardoor kan hij maanden niet werken. Erg vervelend. Zowel voor je werknemer als voor jou als werkgever.

Naast de schade die je werknemer lijdt, heb je als werkgever zelf ook financiële schade. Je moet namelijk het loon van je arbeidsongeschikte werknemer doorbetalen. Je bent wettelijk verplicht om twee jaar lang minimaal zeventig procent van het loon van de arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. Daarnaast moet je als werkgever ook nog vaak een aanvulling op het loon betalen op grond van een CAO of individuele arbeidsovereenkomst. Dat kan flink in de papieren lopen. Vaak duizenden euro’s. Ik merk dat veel werkgevers niet weten dat je die kosten vaak kunt verhalen op een aansprakelijke partij.

Regresrecht

Als jouw werknemer door toedoen van een ander arbeidsongeschikt raakt, kun je gebruikmaken van je regresrecht. Dat houdt in dat je de veroorzaker aansprakelijk kunt stellen voor de loonschade, re-integratiekosten en andere kosten die je maakt voor jouw arbeidsongeschikte werknemer. Het gebeurt regelmatig dat een werknemer die arbeidsongeschikt is, ons belt met de vraag of er iets aan te doen is. Zij voelen zich vaak schuldig. Gek genoeg komt dus niet altijd de werkgever zelf met die vraag en neemt de arbeidsongeschikte werknemer soms zelf het initiatief.

Re-integreren

In veel gevallen heb je als werkgever de plicht om ervoor te zorgen dat je arbeidsongeschikte werknemer weer aan het werk komt. De kosten die je daarvoor moet maken, kunnen ook worden verhaald op de veroorzaker van het ongeluk. Er wordt altijd beoordeeld of de kosten die zijn vastgesteld redelijk zijn. Het kan bijvoorbeeld helpen om de arbeidsongeschikte werknemer een duur medisch traject te laten doorlopen om hem zo snel mogelijk te laten herstellen. Zijn deze kosten dan redelijk? Als het zijn herstel bevordert, zou ik zeggen van wel. Maar daar kan wel een discussie over ontstaan met de aansprakelijke partij.

Op orde

Belangrijk is in ieder geval dat je ervoor zorgt dat je het dossier van je werknemer op orde hebt. Verzamel de medische gegevens van jouw werknemer, loonstroken en berichten van de arbodienst. Je werknemer moet wel een machtiging afgeven voor inzage in zijn medische gegevens. Die mag je namelijk niet zomaar inzien.

Kosten die je kunt verhalen

Doorbetaald nettoloon
Werkgeversdeel pensioenpremie
Vakantiegeld
Opleidingskosten
Vaste bonussen
Re-integratiekosten
Rechtsbijstandskosten 

Kosten die je niet kunt verhalen

Kosten voor een vervanger
Gemis aan omzet
Werkgeverslasten

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie