Grey Valley Incubator: plek voor jonge bedrijven met producten en diensten voor ouderen

Grey Valley Incubator: plek voor jonge bedrijven met producten en diensten voor ouderen

Redactie Baaz

Monuta Ontzorgt, Fundis en Bureauvijftig zijn initiatiefnemers van een Grey Valley Incubator in Zoetermeer. De partijen investeren gezamenlijk om circa 1.000 m2 tot een inspirerende ontmoetings- en werkplek om te toveren voor jonge startups die zich met hun producten- en dienstenaanbod richten op ouderen.

De incubator heeft als doel ondernemers die bouwen aan producten en diensten voor ouderen te helpen om deze zo snel als mogelijk succesvol in de markt te lanceren. Vanuit Grey Valley wordt continu gezocht naar startups die ‘real-life problems’ van ouderen oplossen. 

De startups kunnen gebruikmaken van de kennis en ervaring van de initiatiefnemers. Zo kunnen de resultaten en inzichten van onderzoeken die Bureauvijftig verricht onder haar Nationale 50Plus Panel startups helpen hun doelgroep te bereiken. Direct een product testen in een ‘living lab’ is mogelijk binnen een van de bedrijven van Fundis die zich richten op kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Een andere mogelijkheid is snel en doelgericht een oplossing bij de doelgroep lanceren via het netwerk van Monuta Ontzorgt.

Slimme technologie, ICT en logistiek

Grey Valley brengt jonge ondernemers samen op een deel van de Dutch Tech Campus in Zoetermeer. Op deze campus zijn tal van bedrijven gevestigd op het gebied van slimme technologie, ICT en logistiek. De centrale ligging, goede bereikbaarheid en de faciliteiten die de Dutch Tech Campus al biedt zijn doorslaggevend geweest om Grey Valley binnen deze campus te positioneren. 

Helft van de bevolking is 50+

De Nederlandse samenleving vergrijst. In 2019 is de helft van alle volwassenen 50 jaar of ouder. Voor ondernemers biedt dit volop kansen. Met nieuwe initiatieven en met producten en diensten die inspelen op de maatschappelijke uitdagingen kunnen onderwerpen als eenzaamheid, zorg en langer zelfstandig thuis wonen aangepakt worden. 

In de huidige markt zijn veel verschillende startups actief die deze kansen en uitdagingen aangaan en aanpakken. Grey Valley wil deze startups verder faciliteren en inspireren.
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie