Gemeente Den Haag ondertekent convenant Smarter Cities

Redactie Baaz
Investeringen in ICT en Veiligheid.

Persbericht:

"Den Haag is partner van Stedenlink, het netwerk van steden die voorop willen lopen bij het gebruik van computer- en telecommunicatienetwerken. De gezamenlijke opgave is beschreven in de Digitale Steden Agenda. Den Haag heeft als internationale stad van vrede en recht veel kennis en ervaring over veiligheid opgebouwd. Onze stad is daarom trekker van het onderdeel ICT en Veiligheid. Met de extra financiële middelen die de minister nu heeft toegezegd kunnen we voortvarend verder met de uitvoering van de Digitale Steden Agenda. Uiteraard doen we dat in nauwe samenwerking met de ICT-sector, veiligheidsdeskundigen en andere partners in de steden", aldus Baldewsingh.

Het ministerie van Economische Zaken stelt in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de Digitale Steden Agenda. Uitgangspunt voor het ministerie is dat de samenwerking tussen bedrijfsleven, instellingen, onderwijs en wetenschap verder gestimuleerd wordt zodat vernieuwende digitale oplossingen gevonden kunnen worden voor de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Denk hierbij aan verbeteringen op het gebied van zorg, onderwijs en veiligheid.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie