Fujitsu met flexibel verlof

Fujitsu Nederland start pilot met flexibel verlof

Redactie Baaz

Fujitsu Nederland heeft een pilotregeling genaamd 'flexibel verlof' gelanceerd

Vanaf vandaag hebben alle medewerkers van Fujitsu Nederland recht op een vrijwel onbeperkt aantal extra (bovenwettelijke) vakantiedagen. De pilotregeling, genaamd ‘flexible leave’, loopt tot het einde van dit kalenderjaar en geldt als een testcase voor de Japanse IT-reus, die in het geval van succes ook in andere landen kan worden uitgerold. Het experiment met flexibel verlof past binnen de visie van Fujitsu op HR, waarin vertrouwen, eigenaarschap en vrijheid van werken centraal staan. Flexibel verlof wordt toegekend in overleg met- en na toestemming van een leidinggevende. 

Bijna een jaar geleden hebben we binnen Fujitsu besloten dat onze arbeidsvoorwaarden beter moeten aansluiten bij de vooruitstrevende aard van onze organisatie en de manier waarop wij met onze medewerkers omgaan”, zegt Ruben Eulink, Head of Human Resources bij Fujitsu Nederland. “Dat wij als Fujitsu Nederland de kans krijgen om met flexibel verlof te experimenteren, laat zien dat wij op de juiste manier invulling geven aan onze kernwaarden: trust, empathy en aspiration.

Freedom and balance

Om te kunnen bepalen of de pilotregeling uiteindelijk succesvol is verlopen, heeft Fujitsu Nederland zichzelf drie doelen gesteld. Zo wil het IT-bedrijf het verloop onder medewerkers met ruim vijftien procent verlagen. Tegelijkertijd moet zowel het aandeel vrouwelijke collega’s als de medewerkersbetrokkenheid omhoog. Eulink: “Terwijl veel bedrijven hun medewerkers juist weer zoveel mogelijk terug naar kantoor halen, zetten wij in op vertrouwen, vrijheid en flexibiliteit. Door op een andere manier naar werk en vrije tijd te kijken en daarbij te focussen op eigenaarschap, betrokkenheid en vrijheid, moedigen we onze mensen aan om hun eigen keuzes te maken. Dat blijft niet onopgemerkt, zo namen we de afgelopen maand zelfs voor het eerst meer vrouwen dan mannen aan.”

Work your way

Recentelijk lanceerde Fujitsu haar vernieuwde visie op HR: ‘Work your way’. Door medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven – ook over hoe, waar en wanneer ze hun werk doen – wil het IT-bedrijf bestaand en toekomstig talent zo lang mogelijk aan zich binden. Eulink: “Bij Fujitsu staan medewerkers op de eerste plaats. Wij bieden onze mensen daarom de vrijheid om zelf keuzes te maken, zowel op het gebied van verlof als persoonlijke ontwikkeling én bij het invullen van je werkdag. Dynamische en vooruitstrevende oplossingen komen alleen tot stand wanneer je er zelf een flexibele en duurzame houding ten opzichte van werk op nahoudt, daarvan zijn wij overtuigd.”

afbeelding van Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie