Een foutje is zo gemaakt, maar wie draait er voor op?

Joël van Vugt
Mensen zijn geen machines en maken aan de lopende band fouten. Meestal niet eens omdat ze incompetent zijn, maar bijvoorbeeld vanwege vermoeidheid of een te hoge werkdruk. Vrijwel alle fouten zijn makkelijk te herstellen, maar er zijn uiteraard uitzonderingen. Om te voorkomen dat je vervolgens met een reusachtige schadeclaim wordt opgezadeld, kun je al vele jaren een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten, ook wel een BAV genoemd. Maar ook deze is niet heilig, zeker niet als het gaat om zzp’ers.

Hoe werkt een BAV?

Het principe van de BAV is simpel. Je maakt een fout, bijvoorbeeld een verkeerd advies, waardoor jouw klant financiële- of vermogensschade lijdt. Denk maar aan een advocaat die vergeet een belangrijke clausule op te nemen in een contract, of een ICT’er die een fout maakt bij het ontwerpen van een webshop. Een BAV is bedoeld als dekking tegen onbedoelde fouten die desondanks kunnen leiden tot een enorme schadeclaim.

Kosten BAV

De kosten voor een BAV verschillen per beroepsgroep. Meestal liggen ze ergens tussen de 300 en 500 euro per jaar. Daarnaast is er vrijwel altijd een eigen risico dat je zelf moet betalen. Geen enorme bedragen dus, maar net zoals de meeste verzekeringen zijn ze wel zeer handig. Vooral als je regelmatig adviezen geeft of ‘risicovol’ werk doet. In sommige beroepsgroepen zijn ze zelfs verplicht, zoals bij de eerder genoemde advocaten.

Verschil BAV en AVB

Behalve een BAV kun je ook een AVB afsluiten, een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven. Het verschil tussen deze twee is dat een BAV alleen financiële en vermogensschade dekt, terwijl een AVB juist persoonlijke schade aan lijf, leden en bezittingen dekt. Een goed voorbeeld waarbij je zoiets nodig hebt is de geruchtmakende zaak van een steigerbouwer die zo’n ondeugdelijke constructie neerzette bij de Amercentrale dat deze instortte waarbij vijf mensen om het leven kwamen.

Let op de kleine lettertjes

Daarbij is het wel belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen een bewuste of onbewuste fout. Juridisch kan dat lastig zijn, want wanneer doe je iets bewust of onbewust fout? Voordat je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit is het verstandig om duidelijk te hebben wat wel of niet wordt gedekt. 

Zzp’ers niet gedekt

Vervolgens zit er nog een addertje onder het gras die flinke gevolgen kan hebben. Een BAV beschermt iedereen die bij een bedrijf werkt: bestuurders, vast personeel, uitzendkrachten en oproepkrachten. Mooi zo, zou je denken, iedereen netjes gedekt. Maar als je iets beter kijkt dan zie je al snel dat er eentje in dit rijtje ontbreekt: de zzp’er.

Wie is er verantwoordelijk?

En dat is een probleem. Zzp’ers zijn inmiddels alomtegenwoordig. In iedere beroepsgroep en iedere bedrijfstak. En net zoals normale werknemers zijn ook zij geen supermensen en maken ze fouten. Maar wie is er dan verantwoordelijk? De zzp’er, of het bedrijf waarvoor hij zijn of haar werk uitvoert?

Zzp’er in de fout

Het juridisch correcte antwoord is: de zzp’er. Hij heeft tenslotte zijn eigen zaak en is verantwoordelijk zijn eigen fouten. Het kromme is wel dat de klant meestal geen onderscheid maakt tussen zzp’ers en mensen in loondienst. Een fout is een fout en dat is de schuld van bedrijf A. Het zal hem worst wezen wie de fout maakt. Hij wil zijn geld zien.

Juridische knoeiboel

Dat kan echter een probleem worden als de zzp’er zelf geen BAV heeft afgesloten, wat meestal het geval is. De bedrijfspolis dekt de schade niet, de zzp’er is niet in staat deze te betalen, waardoor het bedrijf dat de zzp’er inhuurde uiteindelijk met een enorm probleem zit. Natuurlijk kun je het geld verhalen op de zzp’er, maar als het er niet is, dan krijg je het niet. Bovendien leidt het hoe dan ook tot omvangrijke en lastige rechtszaken.

Twee oplossingen

Als opdrachtgever kun je dit soort ellende op twee manieren oplossen. Je kunt ten eerste alleen zzp’ers aannemen die een eigen BAV hebben afgesloten. Komt er dan schade, dan zijn zij gedekt en jij dus ook. Optie twee is het bijschrijven van de zzp’er op je eigen BAV. Je erkent de zzp’er dan als het ware als je eigen personeelslid en in dat geval is hij of zij wel gedekt. Het is een puur juridisch argument, maar wel eentje die je goed in de gaten moet houden.

Een BAV, ook voor de zzp’er

Als zzp’er is het in vrijwel alle gevallen verstandig om een eigen BAV af te sluiten. Zeker als je werkzaam bent in de financiële dienstverlening, de ICT, of marketing. Beroepen waarbij het financiële risico van fouten behoorlijk groot kan zijn. De kosten zijn niet bijzonder hoog en net zoals bij iedere verzekering hoop je dat je hem nooit nodig zult hebben. Maar mocht het toch voorkomen, dan ben je ongetwijfeld zeer blij dat je er eentje hebt.