Een boek met duiding en oplossingen voor de gedateerde en vastgelopen arbeidsmarkt

Een boek met duiding en oplossingen voor de gedateerde en vastgelopen arbeidsmarkt

Redactie Baaz

Het openbaar vervoer en het bedrijfsleven piepen en kraken onder het structurele personeelstekort. De krapte op de arbeidsmarkt en roep om oplossingen zijn alom aanwezig in het publieke debat. De commissie Borstlap sprak eerder van een “sociale kwestie” en onlangs bepleitten sleutelfiguren in het FD een nieuw “dutch miracle”. En toch gebeurt er nog maar weinig met het oog op duurzame oplossingen. Hoe kan dat en wat kunnen we doen om noodzakelijke verandering in gang te zetten? 

Marjolein ten Hoonte houdt zich al ruim dertig jaar bezig met de langetermijnontwikkeling van de arbeidsmarkt en de rol van betrokkenen. Van werknemers en werkgevers tot overheden en maatschappelijke partners. In haar boek ‘Kunnen we het even over werk hebben?’ toont zij zich bezorgd over de arbeidsmarkt en over de koers van de polder om tot toekomstbestendige oplossingen te komen. Niet alles gaat volgens haar verkeerd, wel is er veel werk te verzetten om werk toegankelijk en van waarde voor mensen en de maatschappij te laten zijn.

Werkloosheid afschaffen is geen utopie

Via opzienbarende historische en actuele analyses van de arbeidsmarkt komt Ten Hoonte aan de hand van inspirerende voorbeelden en ideeën van zichzelf en anderen tot duiding en denkrichtingen voor concrete oplossingen. Haar doel is het vraagstuk toegankelijker te maken. En bovendien de betrokkenheid en denkkracht op gang te brengen van iedereen die van invloed kan zijn. Volgens haar denken en praten we nog veel te vaak in termen van ‘banen’ en ‘baanzekerheid’, terwijl we het zouden moeten hebben over werk en werkzekerheid. Daaraan is altijd behoefte, daarmee maken we bestaanszekerheid mogelijk voor iedereen. Werkloosheid zou daarmee tot het verleden kunnen horen. Dat dit geen utopie is en dat we dit daadwerkelijk kunnen realiseren bepleit Ten Hoonte in haar boek. 

Arbeidsmarkt van nu is niet van deze tijd

Ten Hoonte: ‘Als het gaat om het daadwerkelijk innoveren van de arbeidsmarkt dan worden we het in Nederland maar niet eens. Na alles wat er door gezaghebbende commissies en organisaties geschreven is over arbeidsmarkthervorming, komen we nog te weinig in actie.  We leven nu nog met een arbeidsmarkt die sterk beïnvloed is door denkwijzen uit de tijd van de industrialisatie. Dat is niet meer van deze tijd en dat schuurt dagelijks in onze samenleving. De mens moet weer centraal komen te staan, arbeidsmarktbeleid moet in dienst staan van de ontwikkeling, werkgeluk en werkzekerheid van het individu. Ik ben ervan overtuigd dat werkgevers - klein en groot - een cruciale rol hebben bij het tot stand laten komen van goed geregeld werk voor iedereen. Ik nodig met dit boek ook hen uit om het gesprek hierover aan te gaan. Organisaties bestaan uit mensen, u en ik zijn aan zet.’

Beschikbaarheid boek

Het boek ‘Kunnen we het even over werk hebben? Naar een ontslagvrije samenleving met werk en zekerheid voor iedereen’ is nu al te bestellen en is per 15 december leverbaar via de boekhandel. 
ISBN 9789461265302, paperback + flappen, 336 pagina’s, € 22,50

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie